Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2002

Chalmers varslar om uppsägningar

Chalmers underrättade på torsdagen länsarbetsnämnden om 23 övertaliga tjänster på Chalmers. Orsaken är medels- och arbetsbrist.

På tisdagen den 26 februari fattade högskolans styrelse beslut om ekonomiska ramar, som får en rad följder för Chalmers. Grupper ur Chalmers ledning har inför beslutet arbetat hårt med att söka andra konstruktiva lösningar men ändå inte kunnat undvika varsel om uppsägningar.

Mest drabbad är Sektionen för kemi, på vilken 18 tjänster varslas. På Sektionen för väg- och vattenbyggnad handlar det om två tjänster, Centrala administrationen en, Functional Foods en och Fysiksektionen en tjänst.
– Det är tungt att behöva vidta åtgärder som dessa, kommenterar rektor Jan-Eric Sundgren. Men vi gör det för att trygga vår verksamhet, grundutbildningen, forskningen samt samverkan med omvärlden. Vi måste få balans i ekonomin för att säkra vår framtid.

Under en intensiv period har Chalmers ledning försökt möta det försämrade ekonomiska läget med en rad åtgärder. Lokalminskningar är en, ökade intäkter en annan. Ändå har man inte helt kunnat undvika personalnedskärningar.
Den största orsaken till bristen på medel är lokalsituationen. Förutom att hyran höjts oväntat mycket planerade Chalmers för några år sedan för en större kostym än den man har råd med i dag. Konjunkturläget har sedan dess försämrats och Chalmers har fråntagits statliga medel som de 38 miljonerna per år till Mikroteknologicentrum, MC2.
– Nu måste vi ta lärdom av det som skett och bli ännu bättre på att planera och hantera förändringar, kommenterar Björn O Eriksson, administrativ direktör.

Chalmers tänker inte enbart spara sig ur det besvärliga ekonomiska läget. Offensiva satsningar görs bl a inom områden som miljö, material, IT och biovetenskapen. Resurser kommer att flyttas till satsningar som dessa, och arbetet fortsätter nu i samverkan med personalorganisationerna med att i möjligaste mån undvika uppsägningar.
Chalmers har ca 2 500 anställda. Berörda av varslet på drygt tjugo tjänster finns inom alla anställningskategorier.

För mer information ring informationsdirektör Bodil Vesterlund Tingsby 031-772 25 48, bodil.vesterlund@adm.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera