Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2002

Konferens: Alva Myrdals frågor till vår tid

Alvar Myrdal, socialreformator, fredsivrare och Nobelpristagare, ställde en rad frågor som gäller också i vår tid. För 100 år sedan föddes Alva Myrdal i Uppsala och uppmärksammas nu vid en internationell konferens i Universitetshuset den 6-8 mars – “Alva Myrdal’s Questions to Our Time”.

Konferensen behandlar nio olika teman, vilka tydligt återspeglar att Alva Myrdal engagerade sig på många områden. Alva Myrdal var en radikal reformivrare på socialpolitikens område. Hon hade som ett slags motto “Något litet kan man väl göra”. Det är även titeln på en antologi av professor Yvonne Hirdman som publiceras i samband med konferensen.

Under konferensdagarna kommer cirka 150 deltagare att diskutera frågor som familjen, staten och befolkningsfrågan, kvinnor i politiken, barns utveckling och utbildning, funktionalism och kollektivhusboende, feminism och pacifism samt fred och nedrustning.

En av Alva Myrdals viktigaste böcker “Spelet om nedrustningen”, publicerades på hösten 1976 då hon var 74 år, alltså långt efter hennes pensionering,. Den var, enligt henne själv, en “kampskrift för att förnuft och moral måtte komma till heders i den internationella politiken”. Boken var ett viktigt skäl att tilldela henne Nobels fredspris 1982.

Alva Myrdal var till yrket seminarielärare med utbildning i bland annat psykologi och familjesociologi, men kom att på hemmaplan verka som såväl seminarielärare som riksdagsledamot och minister. Internationellt uppmärksammades hon för en rad framträdande roller. Under en period var hon den kvinna som innehade den högsta funktionen i FN-sekretariatet. Hon var också chef för UNESCO:s socialvetenskapliga avdelning, svensk ambassadör i Indien och svensk chefsdelegat vid nedrustningskonferensen i Genève 1962-73.

Alva Myrdal har även varit ordförande i Yrkeskvinnors Riksförbund, World Concil for Pre-School Education och Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Konferensen i Uppsala inleds på kvällen onsdagen den 6 mars med ett program i Universitetshuset omkring Alva Myrdals tankar, ord och gärning. Föredragen hålls på svenska och allmänheten är välkommen att delta. Medverkar gör miljöminister Lena Sommestad, professor Yvonne Hirdman, arkivarie Stellan Andersson och Alva Myrdals dotter Kaj Fölster.

Information om konferensen (inkl. de uppsatser, som skall diskuteras) finns på konferensens hemsida på adress: www.pcr.uu.se/myrdal/myrdalalva.htm

För övriga upplysningar, kontakta konferensens sekreterare, Lena Wallensteen, tel 018-471 17 62 eller lena.wallensteen@pcr.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera