Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2002

Grön konsumtion kan skada miljön

Förändrade ”gröna” konsumtionsmönster minskar inte energikonsumtionen och koldioxidsläppen speciellt mycket.Det kan till och med vara så att ett ”grönt” konsumtionsmönster istället ökar den totala energikonsumtionen och därmed också koldioxidutsläppen.

Syftet med avhandlingen är att ta reda på med hur mycket energianvändningen och koldioxidutsläppen skulle kunna minskas om hushållen förändrade sina konsumtions- mönster och tog till sig ny energieffektiv teknik.

Slutsatsen är att förändrade “gröna” konsumtionsmönster inte reducerar energikonsumtionen och koldioxidutsläppen speciellt mycket. Det kan till och med vara så att ett så kallat grönt konsumtionsmönster ökar den totala energikonsumtionen och koldioxidutsläppen. Detta blev resultatet av ett av experimenten då hushållen bara förändrade sin matkonsumtion. Hushållens diet lades om till en grön diet, som bestod av mat som kräver mindre mängd energi för att produceras och resulterar i mindre koldioxidutsläpp. Denna typ av diet är dock betydligt billigare, och då hushållen använder de sparade pengarna till annan konsumtion resulterar det i att den initiala energi- och koldioxidbesparingen inte bara “äts upp” utan till och med leder till motsatt effekt.

Om hushållen förändrar i stort sett hela sitt konsumtionsmönster, vilket inkluderar mat, resande och boende, i en grön riktning leder detta dock till en viss minskning av energikonsumtion och koldioxidutsläpp förutsatt att den totala konsumtionen förblir oförändrad. På kort sikt kan energikonsumtionen minska med ca 8 procent och koldioxidutsläppen med ca 13 procent. På lite längre sikt, fram till 2020, ökar möjligheterna att förändra konsumtionsmönstret genom tillgång till än mer energieffektiv teknik. Inklusive dessa möjligheter är det genomförbart att minska energikonsumtionen med 13 procent och koldioxidutsläppen med 25 procent. I det mest extrema scenariot (2050) kan energikonsumtionen sjunka med ca 17 procent och koldioxidutsläppen med ca 30 procent förutsatt att inkomstnivåerna förblir oförändrade. Inkluderas en måttlig inkomstökning kommer alla minskningar som förändrade konsumtionsmönster lett till att ätas upp av den ökning av konsumtionen som följer av inkomstökningen.

Eva Alfredsson nås på:
Tel:0980-676 03 (arb)
E-post: eva.alfredsson@smc.kiruna.se

Fredagen den 22 februari försvarar Eva Alfredsson, Samhällsgeografiskt miljöcentrum, SMC, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Green Consumption, Energy Use and Carbon Dioxide Emission”. Svensk Titel: Grön Konsumtion, Energianvändning och koldioxidutsläpp.
Disputationen äger rum kl 10.15 på Institutet för Rymdfysik, IRF, i Kiruna, Aulan.
Fakultetsopponent är Bertil Vilhelmson, kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera