Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2002

Effektivare metod för återvinning av svartlut

Massa- och pappersframställning är en av de viktigaste industrierna i Sverige, den ger oss stora exportinkomster och många arbetstillfällen. Sverige hör till de världsledande exportörerna av massa och papper.Den vanligaste metoden att tillverka pappersmassa är genom sulfatmassaprocessen. Där kokas vedflis med vitlut till pappersmassa. I processens bildas restprodukter i form av svartlut. Dagens metod att återvinna svartlut till ny vitlut har flera nackdelar, bland annat går det åt mycket energi.

Den 22 februari disputerar Ingrid Nohlgren vid Luleå tekniska universitet med doktorsavhandlingen “Recovery of Kraft Black Liquor with Direct Causticization using Titanates”. I avhandlingen beskriver hon en ny metod att återvinna kemikalierna i svartlut med hjälp av en natrium- och titanatförening. En metod som fortfarande är i forskningsstadiet men har stora potentialer.

Fördelarna är färre processteg och därmed lägre kapitalkostnader och högre koncentration på vitluten. Dessutom kräver titanatprocessen avsevärt mindre externt bränsle än den konventionella svartlutåtervinningen.

Ingrid Nohlgren, uppvuxen i Kumla, tog civilingenjörsexamen i kemiteknik med processteknisk inriktning vid Chalmers tekniska högskola 1997. Hon bor i Luleå och är doktorand i kemisk apparatteknik vid Luleå tekniska universitet.

Upplysningar: Ingrid Nohlgren, 0920-491315 (arbete), ingrid.nohlgren@km.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera