Tema

Sjuksköterskans pedagogiska roll nertonad

Sjuksköterskorna har abdikerat från sin självständiga, pedagogiska roll i folkhälsoarbetet. De styrs, och låter sig styras, av yttre faktorer som samhälleliga faktorer, politisk styrning, ekonomiska ramar och läkarnas bedömningar. Det konstaterar Birgitta Gedda, forskare och lärare i vårdpedagogik vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, i en nyligen framlagd avhandling.

Birgitta Gedda har ur ett samhällsperspektiv studerat hur villkoren i folkhälsoarbetet formas. Fokus har legat på sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i folkhälsoarbetet.
Birgitta Gedda konstaterar i sin avhandling att det är samhälleliga faktorer, som kulturella och sociala sammanhang, som formar synen på sjusköterskan som kunskapsförmedlare för att stärka människors hälsa och livsstil och den pedagogiska funktionen i vården. Det medicinska perspektivet dominerar och några formella kunskaper i pedagogik anses inte nödvändiga och efterfrågas därmed inte.
– Att sjuksköterskorna har de medicinska kunskaperna anses i kombination med vissa personliga egenskaper som att bl.a. vara förtroendeingivande och empatisk räcka i folkhälsoarbetet, säger Birgitta Gedda, som själv har en bakgrund som sjuksköterska, och fortsätter:
– Från att tidigare ha haft en självständig pedagogisk roll i folkhälsoarbetet, har sjuksköterskan genom den medicinska utvecklingen förpassats till att bli läkarens förlängda arm.

Sjuksköterskans förändrade roll i vårdarbetet påverkar hennes möjligheter – ja, det är en kvinna de flesta ser framför sig – att få någon status i vårdorganisationen. Sjuksköterskekåren skulle, menar Birgitta Gedda, få större gensvar om den återtog sin pedagogiska funktion i folkhälsoarbetet. Ett steg i den riktningen är att öka inslagen av pedagogik i sjuksköterskeutbildningen – något som nu görs vid åtminstone Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Fotnot
Birgitta Geddas avhandling är framlagd vid Göteborgs universitet och har titeln ”Den offentliga hemligheten: en studie om sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens i folkhälsoarbetet”. Den är en del i projektet ”Sjuksköterskans pedagogiska kompetens och funktion i en förändrad vård och utbildningsorganisation”.

För mer information kontakta: Birgitta Gedda, tel 0521-26 42 38, e-post birgitta.gedda@htu.se

Sjuksköterskans pedagogiska roll nertonad

 lästid ~ 1 min