Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2002

Bråkiga hannar – en belastning för arten

Arter av apor där hannarna konkurrerar om honornas gunst har lägre reproduktionstakt än andra. Detta konstateras av Patrik Lindenfors som i dagarna vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet lägger fram sin doktorsavhandling om evolutionen av storleksskillnader mellan könen.


Varför är män i genomsnitt större än kvinnor? Eftersom kroppsstorlek till stor del är en ärftlig egenskap finns den troliga förklaringen i vår evolutionshistoria. De flesta däggdjur har större hannar än honor medan det i resten av djurvärlden oftast är tvärtom. Det naturliga urvalet bör leda till att kroppsstorleken är större hos det kön där storleken är viktigare för den reproduktiva framgången. Frågan är alltså varför kroppsstorleken ibland är så viktig just för hannarna.

Hos en del arter kan stora hannar monopolisera reproduktionen hos en hel grupp med honor genom att jaga bort andra hannar. Hos andra arter finns det ingen möjlighet att hålla sådana “harem” för att honorna t.ex. inte lever i grupp eller för att ungarna kräver två föräldrars omvårdnad. Genom att studera apor, säldjur och vadarfåglar fann Lindenfors stöd för teorin att hannarna har blivit större än honorna hos de arter där stora hannar regelbundet utnyttjar sin möjlighet att monopolisera flera honors reproduktion.

Det omvända storleksförhållandet mellan könen finns hos vissa vadarfåglar. Hos t.ex. våra egna simsnäppor kan vissa honor monopolisera flera hannars reproduktion. Honorna slåss om tillgången till hannar och lägger ägg i flera bon som de sedan lämnar till hannarnas omvårdnad. Hos dessa arter är honorna större än hannarna.

En följdfråga som Lindenfors ställde sig var om inte en storleksökning hos däggdjurshannarna sker på bekostnad av honorna. Stora individer föds oftast större samt växer fortare och under längre tid. Detta borde innebära en evolutionär påfrestning för honorna eftersom det nästan alltid är de som har huvudansvaret för ungarna. Det visade sig hos apor att arter med stora hannar inte föder ungar lika tätt som andra arter och därför har lägre reproduktionstakt. Hannarnas konkurrens om honor är alltså en belastning för arten. Detta utöver den allmänna påfrestningen det innebär att leva med ständigt bråkande hannar.


Doktorsavhandlingens titel: Fylogenetiska analyser av sexuell storleksdimorfism.

Disputationen äger rum fredag 22 februari kl. 10:00 i De Geer-salen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8, Frescati. Opponent är professor John Gittleman från University of Virginia.

Patrik Lindenfors kan nås på tfn 08-16 40 34 eller 08-716 57 09 Jägarvägen 6, 131 33 Nacka, e-post: Patrik.Lindenfors@zoologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera