Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 februari 2002

Hur undvika krokiga plankor?

Hur vet man på ett tidigt stadium hur rak eller krokig en planka ska bli efter det attden har torkats och sågats?Micael Öhman på Luleå tekniska universitet har svaret.Han har i doktorsavhandlingen The Measurement of Compression Wood and Other Wood Featuresand the Prediction of Their Impact on Wood Products, utvecklat en ny metod för att kunna skilja virke som innehåller så kallad tjurved, från virke som är fritt från tjurved, redan vid sönderdelning.

Det är stor risk att plankor som innehåller tjurved blir krokiga. Tjurved bildas i träd som utsätts för ojämn belastning, exempelvis i sådana träd som växer på marker med dålig bärighet och därför börjar luta. Bildandet av tjurved är så att säga naturens eget sätt att balansera belastningen och säkerställa att trädet fortsätter att växa rakt. Eftersom träden utnyttjar sina sina resurser optimalt och inte kompenserar mer än nödvändigt kan det vara svårt att avgöra när den normala veden övergår till tjurved.
Tjurved har egenskaper som gör att träet i större grad krymper vid torkning.

Micael Öhmans metod kan användas till att kvalitetssäkra produktionen vid sågverk, så att man enbart väljer tjurvedsfria plankor till produkter med stora krav på rakhet.

Micael Öhman disputerar den 15 februari. Han är född och uppvuxen i Öjebyn. Han har studerat till civilingenjör vid Luleå tekniska universitet, sedermera med specialisering mot träteknik. Efter sin examen 1992 projektanställdes Micael Öhman vid universitetets institution i Skellefteå där han senare påbörjade sina doktorandstudier.

Upplysningar: Micael Öhman, tel. 0910-58 53 74 (arbete), 0910-862 66 (bostad), micke@tt.luth.se eller Kersti Bergkvist, tel. 0910-58 53 34, kersti.bergkvist@tt.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera