Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2002

Hjärnskador studeras i modell

Hur hjärnan deformeras inne i kraniet då huvudet utsätts för hastiga rotationsrörelser, t ex i samband med en trafikolycka eller annat yttre våld har Johan Ivarsson studerat. Han har utvecklat modeller som han presenterar i sin doktorsavhandling.

Traumatisk hjärnskada är den vanligaste dödsorsaken bland barn och yngre vuxna i västvärlden och har uppskattats stå för cirka 2/3 av alla dödsfall på våra sjukhus i dessa åldersgrupper. Traumatisk hjärnskada har även utpekats som den vanligaste orsaken till handikapp och livslång funktionsnedsättning. Utveckling av förbättrade skyddssystem för att förhindra uppkomst av traumatisk hjärnskada kräver ökad förståelse för hur hjärnan deformeras inne kraniet då huvudet utsätts för kraftigt yttre våld. Hur hjärnan deformeras inne i kraniet vid slag mot huvudet studeras ofta med hjälp av fysikaliska och matematiska modeller av det mänskliga huvudet. Dessa modellers trovärdighet är i hög grad beroende av hur väl man tagit hänsyn till olika anatomiska strukturer i modellen. Johan Ivarsson vid Institutionen för maskin och fordonssystem vid Chalmers har utvecklat fysikaliska modeller av det mänskliga huvudet och har studerat hur olika faktorer påverkar deformation av hjärnan då huvudet utsätts för hastiga rotationsrörelser.

Resultaten från studierna med dessa modeller pekar bland annat på att de vätskefyllda hålrummen i storhjärnan, de så kallade laterala ventriklarna, har en avsevärd inverkan på deformation av nervvävnad i under- och ovanliggande hjärnstrukturer. Vidare indikerar resultaten att skallbasens skarpa och oregelbundna struktur påverkar såväl hjärnans rörlighet i skallbasregionen som vävnadsdeformation i olika regioner i storhjärnan. Dessa och övriga resultat visar hur viktigt det är att man lägger in realistiska substitut för olika anatomiska strukturer i fysikaliska och matematiska modeller av det mänskliga huvudet.

Avhandlingen ” Physical Modeling of Brain and Head Kinematics ” försvaras vid en offentlig disputation den 8 februari kl 10.00 i sal HA2, Hörsalsvägen 4, Chalmers, Göteborg

För vidare information kontakta:
Johan Ivarsson tel: 031-7723613 e-post: joiv@mvd.chalmers.se

Bilder i jpeg-format kan beställas från jorun.fahle@adm.chalmers.se, tel 031-772 2556

Bildtexter:
Bild 1: Schematisk teckning av ventrikelsystemet i den mänskliga hjärnan.
Bild 2: Detaljerad modell som visar ventrikelsystemets tredimensionella struktur.
Bild 4: Modell av en sektion av det mänskliga huvudet. CR anger rotationscentrum. Notera skallbasens oregelbundna struktur

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera