Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2002

“Elektroniska tungan” smakar på vätskor

Vid Linköpings universitet utvecklades för flera år sedan den “elektroniska näsan” som är baserad på ett antal olika gassensorer och som kan urskilja olika ämnen i luft. Nu håller denna på att få sällskap av en motsvarande sensor för vätskor, den “elektroniska tungan”.

Principen för den “elektroniska tungan” är att ett antal elektroder förs ner i vätskan. När en spänning läggs på över elektroderna får man ett utslag som varierar beroende på vätskans innehåll av elektrokemiskt aktiva ämnen och/eller laddade partiklar. Tanken är att sensorerna ska kunna användas bland annat för att kontrollera kvaliteten vid tillverkning av flytande produkter.

Forskaren Susanne Holmin har i sin avhandling testat den “elektroniska tungan” på dels flytande tvättmedel, dels filmjölk. Hennes resultat visar att det är viktigt att hitta rätt kombination av elektroder av olika material (koppar, guld, iridium, silver, platina m m) samt olika mätmetoder (mätning av ledningsförmåga, ström och/eller spänning) för att få maximal information.

Innan “tungan” kan komma ut i industriellt bruk i full skala krävs en vidare utveckling för att säkra att processen fungerar på lång sikt även om elektroderna får beläggningar av partiklar i vätskorna. Men intresset hos industrin är stort, och en variant av “tungan” har just börjat provas på ett mejeri i Skåne.

Susanne Holmin har utfört sitt arbete inom ramen för S-Sence, Swedish Sensor Centre, i Linköping. Det är ett så kallat kompetenscentrum där universitetsforskare och industrirepresentanter arbetar med gemensamma forskningsfrågor, i det här fallet fokuserade på sensorteknik.

Disputationen äger rum den 22 februari. Avhandlingen heter Liquid sensing – development and characterisation of an electronic tongue, based on electrochemical methods. Susanne Holmin träffas på tel 013-28 13 72, e-post susho@ifm.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera