Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 februari 2002

Olle Lundberg professor i forskning om ojämlikhet i hälsa

Olle Lundberg har anställts som professor i forskning om ojämlikhet i hälsa med samhällsvetenskaplig inriktning. Han har har tidigare främst arbetat med välfärdsforskning, senast inom ramen för Kommittén Välfärdsbokslut, samt med frågor rörande ojämlikhet i hälsa och dödlighet. Sådan ojämlikhet innebär att människors hälsotillstånd och livslängd skiljer sig påtagligt mellan olika grupper i samhället, exempelvis […]

Olle Lundberg har anställts som professor i forskning om ojämlikhet i hälsa med samhällsvetenskaplig inriktning.

Han har har tidigare främst arbetat med välfärdsforskning, senast inom ramen för Kommittén Välfärdsbokslut, samt med frågor rörande ojämlikhet i hälsa och dödlighet. Sådan ojämlikhet innebär att människors hälsotillstånd och livslängd skiljer sig påtagligt mellan olika grupper i samhället, exempelvis mellan olika utbildningsgrupper, samhällsklasser och inkomstskikt. Generellt sett har tjänstemän, högutbildade och de med höga inkomster bättre hälsa. Hans forskning har dels inriktats på att beskriva och följa utvecklingen av sådana skillnader, dels på att undersöka vilka faktorer som bidrar till att ojämlikhet i hälsa uppstår. Här har faktorer som arbetsmiljö, hälsobeteenden och uppväxtvillkor visat sig vara viktiga. För närvarande arbetar han bl.a. med analyser av hur den ojämlika hälsan och dess bestämningsfaktorer förändrats under 1990-talet samt med studier av inkomst, inkomstfördelning och hälsa.

Olle Lundberg är verksam vid Nationellt nätverkscentrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, CHESS, gemensamt med Karolinska Institutet. Information om CHESS finns på www.chess.su.se/


Olle Lundberg kan nås på tfn 16 26 53, e-post olle.lundberg@chess.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera