Artikel från Göteborgs universitet
21 januari 2002

Marcus Storch gästprofessor på Handelshögskolan i Göteborg

Direktör Marcus Storch är ny innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare innehavare av professuren är Claes Dahlbäck (2001) och Björn Wolrath (2000).

Marcus Storch har lång erfarenhet som företagsledare, men har även haft många andra typer av uppdrag. Han är idag vice styrelseordförande i Nobelstiftelsen, Axel Johnsson AB och Axfood AB och styrelseledamot i bl a Dagens Industri AB, NCC AB, Nordstiernan AB, Stockholmsbörsen AB och AB Tumba Bruk.

Efter ingenjörsexamen från KTH började Marcus Storch 1968 på AGA Aktiebolag som produktchef, avancerade och tillträdde 1981 posten som VD och koncernchef, vilket han förblev fram till 1997. 1984 utsågs han till Årets Företagsledare. Han har bl a varit vice ordförande i Bankstödsnämnden och expert i den senaste demokratiutredningen.

Som gästprofessor kommer Marcus Storch att dela med sig av sina erfarenheter bl a genom att delta i undervisningen på grund- och forskarnivå, föreläsa på påbyggnadsutbildningen Executive MBA och för Handelshögskolans partnerföretag.

– Vi är mycket glada att Marcus Storch vill dela med sig av sin stora erfarenhet. Framförallt ser vi fram emot att få en gästprofessor med stort engagemang i för vårt samhälle viktiga etiska frågor. Marcus Storchs samhällsengagemang och personlighet gör att vi år 2002 får en Assar Gabrielsson professor med en mycket intressant profil, säger Rolf Wolff, rektor på Handelshögskolan.

Idén till Assar Gabrielssons Gästprofessur kom från näringslivet genom Stiftelsen Göteborgs Handelshögskolefond 1999, i syftet att ge studenterna ökade kunskaper om teorins tillämpningar ute i arbetslivet. Gästprofessuren finansieras genom en gåva från Stiftelsen.

För ytterligare information kontakta: professor Rolf Wolff, Handelshögskolans rektor, telefon 031-773 5610, e-post Rolf.Wolff@handels.gu.se eller direktör Marcus Storch, telefon 08-679 97 00

Maria Norrström, Informatör, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 600, 405 30 Göteborg, Telefon:031-773 1247
e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera