Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2002

Forskare vid Umeå universitet har fått medel för att studera den kommunala granskningsverksamheten

Fil dr Anders Hanberger, projektledare, fil dr Christina Segerholm, professor Abdul Khakee och professor Lennart Nygren, samtliga knutna till Centrum för utvärderingsforskning, UCER, Umeå universitet, har av Kommunförbundet tilldelats 900 000 kronor i forskningsmedel för att undersöka hur den kommunala granskningsverksam-heten fungerar i några av landets kommuner.

Kommunförbundet har tagit initiativ till och avsatt fem miljoner för forskningsprogrammet “Kommungranskande aktörer”. Programmet löper under tre år och det är inom ramen för detta program som Umeåforskarna nu tilldelats 900 000 kronor. Sex andra forskare/forskargrupper i landet har också tilldelats forskningsmedel ur samma program.

Anslaget kommer att användas för att närmare studera granskningsverksamheten och de “kommungranskande aktörerna” i fyra kommuner – Skellefteå och Lycksele i norr och Örebro och Hallsberg i söder. Framförallt kommer granskningsverksamheten att studeras på fyra områden – skolan och det sociala området, samt miljö- och näringslivsområdet.
Vidare kommer fem granskande aktörer – kommunala revisorer, lokal massmedia, utvärderare, staten, till exempel skolverket och socialstyrelsen, och frivilliga organisationer, exempelvis pensionärsföreningar eller Hem- och skolaföreningar, att undersökas närmare.
De frågor som forskarna vill få svar på är bland annat: hur fungerar de “kommungranskande aktörerna” och varför fungerar de som de gör? Vilken betydelse har de för lokalpolitiken och demokratin?

Det som främst motiverar forskning om granskningsverksamheten idag är de senaste årens förändringar inom offentlig sektor. Förändringarna ställer delvis nya krav på granskarna och gransknings-verksamheten. Exempelvis har decentraliseringen ibland lett till en oklar ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Managementförändringar med kvalitetssäkringssystem, eget resultatansvar, beställar-utförarmodeller och framväxten av en ny “affärsmoral” samt användningen av nya organisationsformer i genomförandet av kommunal verksamhet/service (t ex partnerskap, frivilliga-, kooperativa-, bolagsformer) ställer delvis nya och högre krav på de som ska granska kommunal verksamhet och politik.
Att granskningsverksamheten fungerar väl är viktigt för rättsäkerheten och för att få kunskap om och hur gemensamma resurser används och inte minst för att (åter)skapa förtroende för beslutsfattare och välfärdsstaten.


Anders Hanberger nås på:
Tel: 090- 786 65 98
Mobil: 070 – 284 93 22
E.post: anders.hanberger@ucer.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera