Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2002

Publikens kön betydelse för veckopressens tilltal och innehåll

Vilka föreställningar om genus, om femininitet och maskulinitet produceras i de två tidningarna Veckorevyn och FIB aktuellt? Den frågan ställer sig Anja Hirdman i sin doktorsavhandling som hon i dagarna lägger fram vid Institutionen för journalistik, medier oh kommunikation (JMK), Stockholms universitet.

Titeln på avhandlingen, Tilltalande bilder, anspelar på innehållets dubbla funktion: tidningarna inte bara talar till deras publiker, de idéer som bild och text levererar ska också vara lockande och tilltalande för publiken. I Veckorevyn och FIB aktuellt är sexualitet och samlevnad två viktiga teman.

Avhandlingen tar sin början under de radikala sextio-och sjuttiotalen, en tid fylld av nya idéer och samhälleliga förändringar i Sverige. Familjen, äktenskapet och sexualiteten debatterades livligt, såväl i som utanför medierna. Denna radikala tid jämför Anja Hirdman sedan med 1995 för att se vad som har hänt i tidningarna efter den sexuella frigörelsen och könsrollsdebattens svallvågor.
En viktig fråga är bildens betydelse för idéer om genus. Tidningarnas tilltal genomsyras alltmer av bilder som skapar olika sätt att se på könen. Hur presenteras kvinnor för andra kvinnor och män för män? Hur förväntas vi se på varandra och oss själva? Vilken journalistik präglar det medialiserade nittiotalet?

Disputationen äger rum fredag 18 januari 10.00 i JMK-salen, Karlavägen 104, 4tr. Opponent är professor Peter Dahlgren, Lunds universitet.

Avhandlingens titel: Tilltalande bilder. Genus,sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och FIB aktuellt.

Anja Hirdman kan nås på tfn 08 – 642 85 43, e-post hirdman@jmk.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera