Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2002

Invigning av ny masterutbildning

Måndagen den 14 januari invigs en ny, internationell masterutbildning i geovetenskap vid Luleå tekniska universitet – School of Applied Geoscience and Mining.Invigningen förättas av Norrbottens landshövding Kari Marklund under överinseende av representanter från Kola Science Center i Apatity och universitetet i Murmansk.

Idén att skapa en internationell berg- och gruvutbildning vid Luleå tekniska universitet är inte ny. Redan i början av 1990-talet diskuterade dåvarande rektor Torbjörn Hedberg och dåvarande chefen för Centek Peter Jörgensen liknande tankegångar, men av olika skäl kunde planerna inte realiseras då.

1996 fick Luleå tekniska universitet kontakt med Murmansk State Technical University och Kola Science Center i Apatity, det sistnämnda med ett gruvinstitut med fackkunskaper i gruvteknik, och diskussioner med ambitionen att undersöka förutsättningarna för en gemensam
utbildning tog återigen fart.

Under de första åren därefter ägnades en hel del tid åt att uppnå överenskommelser om utbildningens innehåll och genomförande med de berörda institutionerna i Ryssland. Dessutom lades en hel del tid och kraft ner på att förankra projektet hos svensk gruvindustri – som ju tar emot svenska studenter i gruvorna under fältarbeten och bland annat bidrar med föreläsningar i nuvarande utbildning – samt givetvis att skapa finaniseringsmöhligheter för program- och kursutveckling samt för stipendier för studenterna under de första åren.

Under hösten har fyra studenter från universitetet i Murmansk studerat i Luleå, i samband med invigning och utbildningsstart den 14 januari får de sällskap av ytterligare 11 ryska studenter.

Antalet studenter kommer att variera mellan 25 och 30 och även en del av universitetets “egna” studenter som läser på väg- och vattenlinjen med inriktning mot bergteknik kommer att ansluta.

Satsningen på den nya internationella mastersutbildningen ska också ses som ett led i arbetet med att säkerställa den långsiktiga rekryteringen till grund- och forskarutbildningen inom berg- och mineralområdet, något som är av stor nationell vikt.

Luleå tekniska universitet har både av statsmakterna och industrin förts fram som det ledande nationella centrumet när det gäller detta arbete.

Upplysningar: rofessor Per-Arne Lindqvist, tel. 0920-49 14 57, Per-Arne.Lindqvist@ce.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera