Tema

T-lymfocyternas roll vid kroniska tarminflammationer

Vid den kroniska inflammationen i tjocktarmen hos patienter med ulcerös kolit ökar frekvensen av två T-celltyper, som är viktiga för sjukdomsprocessen. Det visar en avhandling av Silvia Melgar, Institutionen för klinisk mikrobiologi, immunologi, Umeå universitet.

T-lymfocyterna är celler som styr våra immunförsvarsreaktioner. De är talrika i tarmslemhinnan och utgör där en stor andel av immuncellerna. Vid de kroniskt inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom ökar andelen T-lymfocyter avsevärt. Studier i djurmodeller har också visat att T-lymfocyter är viktiga i sjukdomsprocessen. I den här avhandlingen studeras T-lymfocyternas specifika roll i den normala tarmslemhinnan samt hur förändringar hos dessa cellers funktioner medverkar till sjukdomsprocessen vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Avhandlingen visar att T-lymfocyterna i den normala slemhinnan är aktiva och producerar vissa signalsubstanser, cytokiner, som är viktiga vid regleringen av inflammatoriska reaktioner. En liten andel av T- lymfocyterna i den normala tarmslemhinnan har också en s.k. lytisk förmåga, med vilken de ger signaler som dödar andra celler. Dessutom besitter T-lymfocyterna en avdödningsmekanism, som tycks vara viktig för att reglera kroppens immunsvar.

Vid den kroniska inflammationen i tjocktarmen hos patienter med ulcerös kolit ökar frekvensen av två T-celltyper: gamma delta T-celler och suppressoriska/regulatoriska T-celler. Gamma delta T-cellerna uppvisade en hög aktivitetsnivå som tyder på att de är viktiga för sjukdomsprocessen. T-lymfocyterna hos patienter mned ulcerös kolit visade också en markant förändrad produktion av cytokiner. Höga nivåer av det immunoregulatoriska cytokinet interleukin 10 påvisades hos patienter med aktiv ulcerös kolit, medan nivåerna av pro-inflammatoriska cytokiner var sänkta. T-cellernas nya cytokinprofil överenstämmer med den som aktiverade suppressoriska/regulatoriska T-celler har. Detta tyder på att den förändrade cytokinprofilen hos patienter med ulcerös kolit tillsammans med den normala tarmfloran bidrar till att utlösa och upprätthålla den kroniska inflammationen.

Silvia Melgar finns på tfn 090-785 35 76. E-post: silvia.melgar@climi.umu.se

Avhandlingen har titeln ”Human intestinal T lymphocytes. A comparative study of phenotype and function in normal and inflamed mucosa”. Svensk titel: ”T-lymfocyter i tarmen hos människa. En jämförande studie med avseende på dessa cellers fenotyp och funktion i normal och inflammerad slemhinna”.
Disputationen äger rum lördagen den 19 januari kl. 10.00 i Astrid Fagraeussalen (A103), Byggnad 6E, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Nadine Cerf- Bensussan, Faculté Necker-Enfants Malades, Paris, Frankrike.

T-lymfocyternas roll vid kroniska tarminflammationer

 lästid ~ 2 min