Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2001

Ny metod att hejda tumörcellers tillväxtSamarbete mellan forskare i Lund och USA

Ett nytt och lovande sätt att hejda tumörcellers växt är resultatet av ett samarbete mellan forskarna Lars-Åke Fransson och Mattias Belting vid Lunds universitet och en grupp i La Jolla, USA, under ledning av cancerforskaren Jeffrey Esko. Deras arbete går ut på att hämma bildningen av två ämnen som hjälper tumörcellerna att växa och sprida sig och det redovisas nu i den ansedda amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Science – PNAS.

Ett viktigt område inom cancerforskningen är inriktat på tumörcellens samspel med sin omgivande substans eftersom detta samspel reglerar lokal tillväxt och spridning av tumörer hos cancerpatienter. Två ämnen som medverkar till tumörcellernas tillväxt är proteoglykaner och polyaminer. Proteoglykaner är stora molekyler som återfinns på cellers yta samt i dess omgivning. De består av protein till vilket flera kolhydratkedjor kopplats. Proteoglykaner är ett lämpligt mål för cancerterapi därför att de är supragenomiska produkter, dvs de produceras genom ett intimt samarbete mellan många olika genprodukter vilket förutsätter viss genomisk stabilitet.

Vid slutet av 1980-talet publicerade en amerikansk forskargrupp under ledning av professor Jeffrey Esko ett arbete i tidskriften Science som visar hur proteoglykaner av en viss typ är en förutsättning för tumörbildning. Flera forskargrupper runt om i världen har senare visat hur proteoglykaner reglerar tillväxtfaktorers aktivitet och att de därmed kan medverka till okontrollerad celldelning. Mattias Belting, läkare och forskare, verksam vid Lunds universitet, visade i sitt avhandlingsarbete, i samarbete med professor Lars-Åke Fransson, att en grupp av tillväxtfaktorer, polyaminer, binder till och tas upp via proteoglykaner.

I det aktuella projektet, som är ett samarbete mellan lundagruppen och Eskos grupp vid UCSD, La Jolla, USA, har forskarna hämmat bildningen både av polyaminer och av proteoglykaner för att se om denna kombination skulle kunna utgöra ett nytt vapen i arsenalen mot vissa cancersjukdomar. Enligt grundobservationen skulle man med denna strategi samtidigt slå ut bildningen av polyaminer och cancercellernas upptag av dem. Resultaten, som publiceras i den ansedda tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, visar att kombinationen resulterar i en dramatisk minskning av tumörcelltillväxt, både i cellkulturstudier och i djurförsök.
Forskarna poängterar att projektet ännu är på grundforskningsstadiet men resultaten och erkännandet av uppslaget naturligtvis uppmuntrar till vidare ansträngningar.
– Innan det kan bli tal om kliniska försök vill vi vara säkra på att mekanismen fungerar även hos andra djurarter än möss. Vi har flera försök på gång och det ser lovande ut, säger Mattias Belting.

Mattias Belting träffas på tel 046/2224077 alt 0733-507473.
Lars-Åke Fransson på 046-222 85 73

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera