Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2001

Nyckelroll i cellmaskinerietför ett mindre känt protein

En kartläggning av hur ett protein kallat 14-3-3 interagerar med andra protein visar att 14-3-3 spelar en betydelsefull roll i livsviktiga processer. Rönen har gjorts på Avdelningen för växtbiokemi vid Lunds universitet. Det är sedan tidigare känt att proteinet är relaterat till sjukdomstillstånd som bröstcancer, Alzheimer och Creutzfeld-Jakobs sjukdom.

En enda cell innehåller tiotusentals proteiner. De finns där inte av en slump men vi vet mycket lite om vad de flesta har för uppgift. Somliga dyker upp i så många sammanhang att man kan misstänka att de spelar en central roll i livsviktiga processer. Det är fallet med14-3-3 som finns hos såväl människa och djur som hos växter och svamporganismer.

14-3-3 upptäcktes 1967. Proteinet isolerades ur kohjärna, och visade sig utgöra en viktprocent av alla lösliga proteiner i denna vävnad.

– Det är en häpnadsväckande mängd för ett enda protein, säger Magnus Rosenquist som just har disputerat på en doktorsavhandling om 14-3-3.

– Dessutom finns det 12 olika isoformer eller strukturella varianter av proteinet i modellväxten Arabidopsis – två av dem har jag upptäckt. Det är ovanligt många. Vanligen finns det bara en eller två isoformer av ett givet protein. Om man ersätter en 14-3-3-isoform med en annan kan den nya isoformen anpassa sig och utföra samma arbete som den tidigare isoformen.

Att det finns så många isoformer och att de finns i alla celler – dock inte hos bakterier – tyder på att 14-3-3 varit med länge i den biologiska evolutionen. Proteinet spelar av allt att döma en viktig roll vid celldelning och s k programmerad celldöd, eliminering av defekta celler. Det är därför inte förvånande att man har gjort intressanta iakttagelser om sambandet mellan 14-3-3 och cancer, dvs okontrollerad celltillväxt. I samband med bröstcancer försvinner den isoform av 14-3-3 som kontrollerar celldelning och ersätts inte av andra isoformer.

Vid Alzheimers sjukdom när vissa typer av hjärnceller dör uppträder en defekt form av 14-3-3. Man har också isolerat en riklig förekomst av en viss isoform i ryggmärgsvätskan hos patienter med Creutzfeld-Jakobs sjukdom (den mänskliga motsvarigheten till BSE eller “galna ko-sjukan”). Det förekommer också hos BSE-drabbade kor och får med den närbesläktade sjukdomen scrapie. Man använder nu denna form av 14-3-3 som en markör för att kunna diagnosticera Creutzfeld-Jakob; hitintills har man dock inte kunnat upptäcka markören på ett tillräckligt tidigt stadium.

– Jag är förvånad över att så få inom den biokemiska och medicinska forskningen har hört talas om 14-3-3. Intresset borde vara mycket större. I internationella sammanhang ser det annorlunda ut. Antalet vetenskapliga artiklar om 14-3-3 ökar snabbt. Från augusti år 2000 till augusti 2001 publicerades det mer än 250 sådana artiklar! konstaterar Magnus Rosenquist.


För ytterligare information: Magnus Rosenquist nås på tel 046-222 93 82, e-post: Magnus.Rosenquist@plantbio.lu.se Hans avhandling heter The 14-3-3 Protein Family. Conserved structure. Diverse funktions.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera