Tema

Studenter som vuxit upp i missbruksmiljö får stöd

I höstas startade en samtalsserie för vuxna barn till alkoholister som riktade sig till studenter vid Umeå universitet. Tio gånger under treminen har tio studenter träffats för att prata om sina erfarenheter, lyssna på andras och för att få ta del av den samlade kunskap som finns om hur föräldrars missbruk kan påverka barnen.

– Det finns många obearbetade känslor. Det är viktigt att man får träffa andra som har en liknade bakgrund, att få sätta ord på det man varit med om och känt och att få en bekräftelse på att man inte är onormal, säger socionomen Helena Eriksson som leder

Studenter som vuxit upp i missbruksmiljö får stöd

 lästid ~ <1 min