Artikel från Örebro universitet
12 december 2001

Gatuvåld ett sätt att nå erkännande

Unga män misshandlar andra unga män. De gör det för att för att nå respekt och en position i den omgivning de befinner sig i. Våldet sker på stan där det kan ses av förbipasserande. Detta framkommer i Björn Johanssons doktorsavhandling “Att slåss för erkännande – en studie i gatuvåldets dynamik”.

Avhandlingen behandlar det så kallade gatuvåldet. Mer specifikt riktas intresset mot den betydelse staden som plats har för gatuvåldet och mot vad som sker i det sociala samspelet mellan gärningsman och offer. För att finna de mekanismer som ger upphov till våld och hur våldet tar sig uttryck i konkreta fall har Johansson intervjuat dömda våldsverkare, studerat domstolsprotokoll samt gjort statistiska och rumsliga analyser.

Studien lyfter fram en rad såväl fysiska som sociokulturella egenskaper för att förklara den betydelse staden som arena har för gatuvåldet. Gatan utgör den huvudsakliga sociala arenan för att få erkännande från omgivningen och det primära medlet för att få detta erkännande är att använda våld. Som våldsframkallande mekanism poängteras bland annat stadens fysiska organisering som till exempel om det finns gångstråk med många människor i rörelse, vikten av gränskontroller såsom vakter i en krogkö, samt om det finns områden i staden som olika grupper ser som viktiga revir eller mötesarenor, till exempel torg med nattöppna restauranger och liknande.

Johanssons avhandling visar också den betydelse som störningar i det sociala samspelet har för att en kontakt mellan gärningsman och offer ska resultera i våld. Det kan exempelvis handla om att den ena parten uppfattar en gest eller en blick som nedlåtande. Vikten av respekt och heder, utanförskap, samt det sociala samspelets rituella karaktär lyfts också fram som betydelsefulla faktorer för att förklara varför det sociala samspelet mellan gärningsman och offer resulterar i våld.

Björn Johansson disputerar för filosofie doktorsexamen 14 december 2001, klockan 12 i Hörsal C, Långhuset, Örebro universitet.

För mer information kontakta Björn Johansson på telefon 019-30 35 02.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera