Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2001

Havsbottnarnas djur kan påverka plankton

Vintern är en kärv tid för många organismer i havet och speciellt för plankton. Av de stora mängder plankton som förekommer under sommarens överflöd av mat och värme är det endast ett mindre antal som kan uthärda vintern i fria vattenmassan. Djurplankton överlever istället denna tid till stor del genom att lägga så kallade vilägg på hösten.

Viläggen sjunker ned till botten och blir liggande där hela vintern för att kläckas till att bli nya plankton när våren nalkas. Under den långa perioden på botten utsätts viläggen för bottenlevande djurs aktivitet. Bottenhavets djupare bottnar domineras av vitmärlan, ett 7-10 mm stort kräftdjur, med ofta tusentals individer per kvadratmeter bottenyta.

I avhandlingen visas att vitmärlornas intensiva grävande i gyttjebottnarna där äggen ligger leder till försämrad kläckning av vilägg. En anledning är att viläggen, som från början låg på bottensedimentets yta, hamnar djupare ned i sedimentet till följd av vitmärlornas rörelser. Dessutom tycks kläckande ägg skadas av vitmärlornas aktivitet. Eftersom vitmärlan är känd för att kunna svänga kraftigt i antal mellan olika år, lite grand i likhet med sorkar, kommer den negativa påverkan på vilägg att variera tider med få vitmärlor kan antalet vilägg som kläcks från bottnarna förväntas vara stort medan motsatta förhållanden råder då det är gott om vitmärlor. Matematiska beräkningsmodeller antyder att utkläckningsgraden av vilägg påverkar mängd och typ av plankton som uppträder i fria vattnet under kommande sommar. Allt detta visar på en ekologisk koppling mellan bottnar och fria vattnet som tidigare inte är studerad trots att den berör djurplankton, grundstenen för all fiskproduktion i naturliga system.

Jan Albertsson är uppvuxen i Härnösand. Han nås på:
Tel: 090-786 64 59
E-post: jan.albertsson@eg.umu.se

Fredagen den 14 december försvarar Jan Albertsson, institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Benthic-pelagic interactions mediated by crustaceans in the Bothnian Sea. Svensk titel: Ekologiska kopplingar mellan botten och fria vattenmassan genom kräftdjur i Bottenhavet.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i KBC-huset, stora hörsalen KB3B1. Fakultetsopponent är Prof. Markku Viitasalo, Avd. för Biologisk Oceanografi, Finska Havsforskningsinstitutet, Helsingfors, Finland.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera