Tema

Världsunik utbildning startar i Umeå och Sollefteå.

Umeå universitet ger från och med hösten 2002 ett nytt utbildningsprogram i internationell kris- och konflikthantering. Programmet som omfattar 140 poäng bedrivs i samarbete med Akademi Norr, Räddningsverket samt Sollefteå och Kramfors kommuner.

Syftet med programmet är att skapa en ny professionalitet inom området internationell kris- och konflikthantering där akademiska studier kombineras med betydande inslag av praktiska övningar. Bakgrunden till utbildningssatsningen ligger i ett ökat behov av internationella hjälpinsatser i olika katastrof- och konfliktområden men också i de ökade krav på utbildning och ledarskap som efterfrågas i sådana sammanhang.
– Utbildningen är unik eftersom man ingen annanstans kan få en akademisk examen i kombination med sådana operativa kunskaper, säger Jan Engberg universitetslektor i statsvetenskap Umeå universitet.
Jan Engberg tror att utbildningen kommer att bli eftertraktad både blad studenter och arbetsgivare.
– Det finns ett stort intresse för de här frågorna. Behovet av utbildad personal är stort och det stiger. Samtidigt ser vi ett ökat intresse hos världssamfundet för så kallad humanitär intervention.
De två första åren under utbildningen läser studenterna i Sollefteå.
Ådalen erbjuder en unik miljö i Sverige för en utbildningssatsning i kris- och konflikthantering. Räddningsverket, Sida och ÖCB finns på plats med betydande verksamheter och dessutom planerar regeringen att inrätta ett helt nytt Samverkanscentrum för katastrof- och fredsinsatser på Sandö i Kramfors kommun. Just närheten till organisationer som är faktiskt involverade i kris- och konflikthantering är en av grundpelarna i det nya universitetsprogrammet.
Efter de två åren i Sollefteå följer en praktiktermin förlagd till myndighet eller organisation som ägnar sig åt internationell kris- och konflikthantering.
Programmet avslutas sedan i Umeå med möjlighet till specialisering i endera humanitär katastrofhjälp, förhandling och konfliktlösning eller social och ekonomisk återuppbyggnad.
Freds- och konfliktstudier utgör kärnan i programmet men utbildningen är tvärvetenskapligt upplagd med inslag av ekonomisk historia, naturgeografi, kulturgeografi, katastrofmedicin och statskunskap. I samarbete med Räddningsverket på Sandö kommer ett antal projekt av operativ karaktär att genomföras där studenterna får lära sig upprätta räddningscentraler, organisera transporter, hantera människor på flykt och genomföra förhandlingar under svåra villkor. Programmets kombination av akademiska studier, tvärvetenskaplighet och praktiska övningar är unik i världen och förväntas attrahera både ungdomar i färd med att välja yrkesbana och äldre studerande som redan har en yrkesutbildning men som behöver komplettera den för att bättre kunna verka inom området internationell kris- och konflikthantering.

Kontakperson:
Jan Engberg, universitetslektor, statsvetenskapliga institutionen
Tel: 090-786 61 79
E-post: jan.engberg@pol.umu.se

Världsunik utbildning startar i Umeå och Sollefteå.

 lästid ~ 2 min