Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2001

Interaktion mellan forskare, företagare och riskkapitalister- kärnan i bioteknikbaserat företagan

Framstegen inom bioteknisk forskning skapar nya förutsättningar att öka människors livskvalitet. Det sker genom att upptäckter tas tillvara och vidareutvecklas till applicerbara produkter och processer. Individer ochföretag knyter stora förhoppningar till att kunna förverkliga denna potential och många nationer strävar efter att bli framgångsrika inom bioteknikindustrin. Trots att industrin är på framväxt finns det svårigheter […]

Framstegen inom bioteknisk forskning skapar nya förutsättningar att öka människors livskvalitet. Det sker genom att upptäckter tas tillvara och vidareutvecklas till applicerbara produkter och processer. Individer och
företag knyter stora förhoppningar till att kunna förverkliga denna potential och många nationer strävar efter att bli framgångsrika inom bioteknikindustrin. Trots att industrin är på framväxt finns det svårigheter att förverkliga potentialen och det behövs därför ökad förståelse för logiken runt vidareutveckling av upptäckter i bioteknik.

Tre olika sätt att vidareutveckla upptäckter behandlas i en aktuell doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

· Att öka kunskapsbasen via vetenskapliga artiklar:
Karolinska Institutet producerar 36 procent av vetenskapliga artiklar relaterade till bioteknik i Sverige. Lund, Uppsala och Göteborg bidrar med 13-18 procent vardera. 65 procent av alla artiklar som är skrivna av forskare på företag är samförfattade med forskare inom akademin. Antalet företag som sampublicerar vetenskapliga artiklar med forskare inom akademin ökar.

· Att skapa nya bioteknikföretag för att etablera kommersiell potential i upptäckter:
Det behövs både finansiellt, socialt och humant kapital för att skapa bioteknikföretag. Riskkapitalister spelar en viktig roll för skapandet av nya bioteknikföretag, framförallt de som är specialiserade inom bioteknik eftersom de även kan bidra med humant och socialt kapital. Det är särskilt viktigt i nya företag som saknar ledare med erfarenhet att driva bioteknikföretag. Grundarens personliga nätverk är en viktig resurs för att få kontakt med specialiserade riskkapitalister.

· Att vidareutveckla bioteknikföretag genom att fånga upp och driva nya forskningsrön närmare kommersialisering:
Framgångsfaktorer för bioteknikföretag ligger i att snabbt identifiera kommersiell potential i akademisk forskning och att ha kompetens att driva forskningen vidare. Det kräver att företaget ligger i forskningens frontlinje, skyddar immateriella rättigheter via patent samt etablerar och
underhåller ett starkt nätverk av framstående forskare.


Avhandlingen visar att socialt kapital är av avgörande betydelse för förverkligandet av den potential som forskningsframstegen skapar.Interaktionen är i sin tur en förutsättning för att erhålla och bibehålla socialt kapital, vilket leder till tesen att interaktionen är nödvändig för vidareutveckling av upptäckter inom bioteknik.

Enteprenörskap ses som ett relativt begrepp. Rollen kan vara temporär och även delas mellan två eller flera personer. Det är förmågan att kunna vidareutveckla upptäckter som avgör om en aktör tar på sig entreprenörsroll
eller ej. Dessa egenskaper gäller inte bara vid skapande av företag, utan även vid kunskapsproduktion och företagsutveckling. Vidareutveckling av upptäckter inom bioteknik ses därför som entreprenöriella processer.


Avhandlingens titel:
Interaction between researchers, firm managers and venture capitalists: The essence of biotechnology business

Författare:
Anna S Nilsson, Institutionen för humaniora, informatik och
samhällsvetenskap och Centrum för medicinska innovationer, Karolinska Institutet

Disputation:
Fredag 7 december 2001, kl. 13.00, MTC-salen, Theorells väg 1, Karolinska Institutet, Solna

För mer information:
Kontakta Anna S Nilsson, tfn 08-728 6789 alt mail: Anna.Nilsson@cmi.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera