Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2001

Även fjällsjöar avger koldioxid till atmosfären

Subarktiska sjöar i norra Sverige har studerats under fyra år. Forskningen har bedrivits vid Climate Impacts Research Centre , CIRC, i Abisko.

Sjöarna är belägna längs en höjd gradient från låglänta barrskogssjöar till hög-alpina fjällsjöar. Resultaten visar att produktionen av alger (växtplankton fotosyntes) och bakterier minskar längs höjdgradienten. Detta är främst en indirekt effekt av att ett strängare klimat på högre höjd medför låg mängd näringsämnen i sjöarna. Resultaten visar också på att importerat kol producerat av växter på land, alloktont kol, har en stor betydelse för sjöarnas ekologi och funktion. Detta var förväntat för barrskogssjöar men högst oväntat för alpina klarvattensjöar. I en majoritet av sjöarna utnyttjar bakterier alloktont kol och dominerar över produktionen av fytoplankton. Detta alloktona kol utnyttjas sedan även av olika kräftdjur, djurplankton, i sjöarna.

Vidare visar studien på att sjöarna avger koldioxid till atmosfären vilket också är ett resultat av import av alloktont kol som omvandlas till koldioxid i sjöarna. Den fundamentala rollen av alloktont kol betyder att sjöarnas ekologi och funktion till stor del styrs av import av ämnen från omgivande landområden och att förändringar i omgivningen, till exempel klimat, även påverkar sjöarna. Kunskapen att även klara sjöar är källor för koldioxid är ett ytterliggare steg till en ökad förståelse om omsättningen av koldioxid i subarktiska områden.

Jan Karlsson är uppvuxen i Råneå och Boden i Norrbotten

Jan Karlsson nås på:
Tel: 090-786 7769
E-post: Jan.Karlsson@ans.kiruna.se

Fredagen den 7 december försvarar Jan Karlsson, institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Pelagic energy mobilization and carbon dioxide balance in subarctic lakes in northern Sweden. Svensk titel: Pelagisk energimobilisering och koldioxidbalans i subarktiska sjöar i norra Sverige.
Disputationen äger rum kl. 10.00 i KBC huset, hörsal KB3B1.
Fakultetsopponent är Dr. Olav Vadstein, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera