Artikel från Umeå universitet
30 november 2001

Umeåforskare anlitas som expert av G8-länderna

Den tyska motsvarigheten till vårt jordbruksdepartement har anlitat professor Ulf Edlund, kemiska institutionen, Umeå universitet att tillsammans med andra experter ta fram rekommendationer för G8 länderna hur man ska identifiera olagligt avverkat timmer.

De metoder som ska tas fram ska vara snabba, billiga och användarvänliga så att de kan användas av producentländerna.
– I första hand gäller det tropiska trädslag som teak och mahogny. Det finns två huvudspår, genetiska och kemiska fingeravtryck. De kemiska teknikerna ska använda en kombination av komplementära spektroskopiska tekniker kopplat till en effektiv dataanalys, medan det genetiska spåret gäller olika DNA-markörer, säger Ulf Edlund.
Men det finns en rad svårigheter på vägen både vetenskapligt och politiskt. Att skilja på plantagetimmer och timmer från ett naturligt bestånd är en sak, men att skilja på olika naturliga bestånd inom en snävt geografiskt område där ett uttag kan vara illegalt från ett reservat kan vara en övermäktig uppgift. Många av de politiska önskemålen kan vara svåra att uppnå med dessa metoder.
Ulf Edlund som nyligen återkommit från en första träff i Hamburg mellan vetenskapsmän och politiker säger att resultaten skall utmynna i en rekommendation till nästa G8-möte.
G8-länderna har inga egna resurser att avsätta för sådana här aktioner men är naturligtvis en stark påtryckargrupp på EU, WTO och Världsbanken.
– Vi skissar på ett gemensamt projekt men det gäller att få genetiker och kemister att prata samma språk till exempel att vara överens om provtagningsstrategi. Umeå universitet och SLU i Umeå är väl rustade och sammansvetsade och kan fungera som en viktig kugge i ett sådant projekt, bland annat tack vare våra träinriktade EU-projekt, säger Ulf Edlund

Ulf Edlund, professor i organisk kemi och vicerektor vid Umeå universitet, nås på:
Mobil: 070-320 46 46
E-post: ulf.edlund@chem.umu,se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera