Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2001

Mobilt IT-stöd för interaktionssamhället

Mikael Wiberg, institutionen för informatik, Umeå universitet, har studerat hur mobilt IT-stöd kan utformas för att bättre stödja mobila arbetare i interaktionssamhället.

I en tid då IT alltmer användas för att stödja interaktion i olika former , e-post, ICQ, chattar, IP-telefoni med mera, och i en tid då mobilitet blir ett viktigt inslag i våra arbetsliv och privatliv så blir det också intressant att förflytta fokus från “informationssamhället” som till stor del har handlat om access till information till “interaktionssamhället” där tekniken blir ett redskap för att mediera interaktion, och därmed också förflytta fokus till att studera hur mobila arbetare fungerar tillsammans som en grupp och hur mobil IT kan utformas för att bättre stödja deras sätt att interagera med varandra. Trots denna fokusering på ny teknikstöd för interaktion har dock teknikutvecklingen av dessa IT-stöd. Till exempel mobiltelefonen, förbisett att interaktionsprocesser är pågående över tid, och över olika geografiska platser och samlokaliserade möten. Med denna utgångspunkt har Mikael Wiberg, studerat hur mobila grupper interagerar, hur deras kommunikationsmönster ser ut, samt hur mobil IT kan utformas för att förenkla och underlätta pågående interaktion och därmed integrera interaktion mellan olika geografiska platser såväl som samlokaliserade mobila möten.

Som ett par konkreta resultat från denna studie har två stycken prototypsystem utvecklats och utvärderats där den senare prototypen även kommer att kommersialiseras. Ett annat konkret resultat av forskningen är en ny gruppaddresseringsmekanism under beteckningen Dynamisk adressering, som, istället för tekniker som broadcasting, multicasting, eller enskilda användaradresser, istället dynamiskt adresserar de personer som man har pågående interaktion med. Som bakgrund till dessa resultat ligger såväl empiriska studier av mobila grupper såväl som teoretiskt arbete vad avser sessionshantering av mobil interaktion, individers aktiviteter och deras interaktionshistorier, samt konverteringar av interaktionshistorier till projektkontexter.

Mikael Wiberg är uppvuxen i Holmsund, Umeå. Han nås på:
Tel: 090-786 61 15
Mobil: 070-322 64 04
E-post: mwiberg@informatik.umu.se

Fredagen den 7 december försvarar Mikael Wiberg, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln In between Mobile Meetings- Exploring seamless ongoing interaction support for mobile CSCW. Svensk titel: Emellan mobila möten – Utforskande av sömlöst pågående interaktionsstöd för mobilt datorstött samarbete (CSCW).
Disputationen äger rum kl 13.15 i KBC-huset, hörsal KB3B1.
Fakultetsopponent är Steve Whittaker, AT&T Labs Research

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera