Tema

Sveriges första professor i måltidskunskap

Inga-Britt Gustafsson blir 1 januari 2002 professor i måltidskunskap vid Örebro universitet. Hon blir dessutom landets första professor i ämnet. Inga-Britt Gustafsson arbetar med undervisning, handledning samt egen forskning. Hennes övergripande forskningsintresse handlar om hälsoproblem relaterade till kost samt måltidens estetiska gestaltning.

Inga-Britt Gustafsson disputerade 1980 vid Uppsala universitets medicinska fakultet med avhandlingen ”Dietary treatment of hyperlipoproteinemia” om matens betydelse för uppkomst och behandling av en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Efter sin disputation har Inga-Britt Gustafsson arbetat som universitetslektor i hushållsvetenskap i Uppsala och forskat om rubbningar i ämnesomsättningen orsakade av felaktiga matvanor. Hon har även varit adjungerad professor i måltidsforskning sedan 1998 vid Örebro universitet.

Som professor ser Inga-Britt Gustafsson det som sin huvudsakliga uppgift att hjälpa fram doktorander och för närvarande leder hon ett antal projekt. Ett handlar om hur vi upplever mat och vin i kombination. Med sensorisk metodik och en sensoriskt tränad panel mäts och kartläggs vilka sensoriska egenskaper de kombinationer har som vi konsumenter tycker om. Ett annat projekt handlar om annat fettets funktion för aromer. Kockar använder ofta mycket fett i sin mat men Gustafssons forskning visar att fett dämpar aromer istället för att framhäva dem, något som är av intresse inte bara för kockar utan även ur folkhälsosynpunkt. Ett tredje projekt handlar om måltiden som helhetsupplevelse. Tidigare har man bedömt måltiden genom att bedöma maträtten men utan att ta hänsyn till övriga aspekter som gör måltiden till en helhet. Det är inte bara maten som har betydelse utan även bland annat rummet, vilka människor som finns där, stämningen och produkterna man äter. Ett projekt som börjar efter årsskiftet handlar om möjligheten att påverka hur barn väljer mat så att de föredrar hälsosam mat framför mindre nyttig mat.

För mer information, kontakta Inga-Britt Gustafsson , telefon 0591-341 09, 0705-78 51 75.

Inga-Britt Gustafssons forskning anknyter till forskningsprofilen ”Människors sinnen, autonoma sensorsystem och industriella processer” som är en av fyra forskningsprofiler vid Örebro universitet.

Sveriges första professor i måltidskunskap

 lästid ~ 1 min