Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2001

Svårt för en make när partnern flyttar till sjukhem

Att ena parten i ett äldre par vårdar den andra i hemmet blir allt vanligare. Men när den sjuka parten blivit alltför sjuk, eller den vårdande parten inte orkar längre, så måste den sjuke flytta till så kallat särskilt boende. Vare sig de vuxna barnen, distriktssköterskorna, kommunens vårdansvariga eller personalen på boendet inser fullt ut vad detta kan innebära för den part som lämnas kvar.

Jonas Sandberg, sjuksköterska och doktorand i geriatrik, har i samband med sin avhandling gjort djupintervjuer med ett 70-tal personer i Östergötland och Småland. Han har intervjuat både kvarlämnade makar, vuxna barn och kommunal- eller landstingsanställd personal.

– Barnen ställer upp med praktisk hjälp i samband med den sjuka förälderns flyttning. De ger däremot inte särskilt mycket känslomässigt stöd åt den kvarboende föräldern, säger Jonas Sandberg.

– Ofta är de själva ledsna över att “pappa hamnat på hem”, men tvingar sig att acceptera förändringen som en nödvändighet. Därför orkar de kanske inte inse hur stor sorg, saknad, oro och missbelåtenhet som finns hos den förälder som ju förväntas känna sig nöjd och avlastad.

Den kvarboende gamla får inte heller stöd från distriktssköterskan eller de kommunala handläggare som skött ärendet. De är bara engagerade fram till beslutet, och lämnar fallet så fort den sjuka maken eller makan fått sin vårdplats.

På sjukhemmet inser somliga i personalen att förändringen kan vara svår. Men det finns också andra som inte har någon förståelse för detta, utan bara tycker att det måste vara skönt för anhörigvårdaren att slippa sin tunga uppgift.

– De anhöriga själva försöker så gott det går att behålla relationen med sin sjuka partner. Det är svårt, för de känner sig ofta överspelade. Efter att ha vårdat sin make eller maka i många år har de ju stora kunskaper om vad han eller hon bäst behöver. De kunde ge en mängd nyttig information, men ingen frågar efter deras kunskaper! säger Jonas Sandberg.

Han efterlyser bättre information och mer känslomässigt stöd till anhörigvårdaren i samband med den sjuka partens flytt, och en genomtänkt plan på sjukhemmen för att möta anhörigvårdarna på ett bra sätt.

Avhandlingen heter Placing a spouse in a care home for older people: (Re)-constructing roles and relationships. Disputationen äger rum den 13 december. Jonas Sandberg nås på tel 08-659 87 72 (hem), 0709-22 46 19 (mobil) eller e-post jonassandberg@mail.bip.net

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera