Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2001

Research Trainee – forskarutbildningens elevingenjörer

Docent Roland Larsson vid Luleå tekniska universitet har av Rådet för högskoleutbildning tilldelats cirka 1 miljon kronor för sitt projekt Research Trainee – ett attraktivt sätt att inleda forskarutbildning. Projektet syftar till att ta fram forskarutbildningens motsvarighet till industrins trainee program.

Bakgrunden till projektet är att Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik varje år behöver rekrytera ungefär 25 doktorander, men bland annat på grund av konjunkturen har det under ett antal år blivit allt svårare att rekrytera forskarstuderande.

Det projekt som Roland Larsson nu fått medel för att utveckla vidare vänder sig i första hand till de studenter som återfinns på civilingenjörsprogrammen maskinteknik, teknisk fysik, rymdteknik, ergonomisk design och produktion samt elektroteknik, men även till studenter från andra civilingenjörsprogram vid Luleå tekniska universitet eller andra högskolor och universitet.

Dagens civilingenjörsutbildningar löper över nio, ibland tio terminer. Roland Larssons projekt innebär att research traineerna, 10-15 personer, i stället för den nionde terminen går ett extra år. Under det året gör de sitt examensarbete – som ska vara inriktat mot fortsatta forskarstudier – men deltar dessutom i ett antal aktiviteter som ska förbereda dem för dessa kommande forskarsstudier.
Det handlar dels om kurser som redan i dag anordnas för doktorander, men de nya traineerna kommer också att få göra studiebesök och delta i föreläsningar med forskare inom olika områden som berättar om hur det är att arbeta med forskning.
forts. sidan 2

forts. från sidan 1

Traineerna kommer att erbjudas lön i form av ett stipendium och syftet är självfallet att de efter det år som utbildningen pågår ska känna sig motiverade att söka en doktorandtjänst på universitetet.

Förutom förbättrat rekryteringsunderlag förväntas projektet också ge fördelar i form av förkortad utbildningstid och sänkta kostnader.
Första årskullen börjar sina studier hösten 2002 och antagning sker under våren 2002.

Tidigare i år fick Luleå tekniska universitet pengar från Rådet för högskoleutveckling för att vidareutveckla en ny form av handledarutbildning.
Det projekt som nu är aktuellt kan ses som en fortsättning på de tankar och idéer som färgar det utbildningsprojektet.

Upplysningar: Roland Larsson, tel 0920-49 13 25, Roland.Larsson@mt.luth.se
Se också länken www.mt.luth.se/~rola/ResearchTrainee.htm

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera