Artikel från Örebro universitet
22 november 2001

Forskningsprojekt om utbildning som deliberativ kommunikation

Professor Tomas Englund samt ett tiotal forskare inom forskningsgruppen “SOC-INN / Utbildning & Demokrati” vid Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, tilldelas fyra miljoner för forskningsprojektet “Utbildning som deliberativ kommunikation – förutsättningar, möjligheter och konsekvenser”. Pengarna kommer från Vetenskapsrådet och täcker de kommande tre åren.

Projektet syftar bland annat till att analysera förutsättningar, möjligheter och konsekvenser av utbildning som deliberativ kommunikation, det vill säga kunskapsbildning som övervägd, ömsesidig argumentation. Denna idé har också presenteras i korthet i den av Skolverket utgivna “Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar”. Såväl de utbildningspolitiska som institutionella, exempelvis klassrummets förutsättningar att fungera som offentliga rum kommer att analyseras inom projektet. Dessutom skall anknytningar göras till så kallad deliberativ demokratiteori som är en starkt växande forskningsinriktning.

Projektet kompletterar ett annat projekt, “Läraren i samhällsomvandlingen 1940-2003 – den goda läraren” (2001-2005), på ett strategiskt viktigt sätt. Detta projekt finansieras av Riksbankens jubileumsfond med 15 miljoner fördelade på fem år. Riksbanksprojektet omfattar forskare från flera andra universitet och syftar till en historiskt baserad undersökning av hur den goda läraren tar form inom olika lärarkategorier och på olika arenor som vetenskap, massmedia och lärarutbildning. Inom ramen för det projektet genomförs också utvärderingar av skolsatsningar i regionen, exempelvis projektet “Attraktiv skola” i Kumla kommun.

De bägge projekten ingår som centrala delar av universitetets satsning på demokratiforskning och är länkade till samarbete med flera andra projekt och ämnen inom forskningsprofilen “Människors miljö, kommunikativa processer och demokrati”.

För mer information, kontakta Tomas Englund, telefon 019-30 30 73.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera