Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2001

Stort sökandetryck till lärarutbildningen

Intresset för att utbilda sig till lärare är stort. Inför vårens antagning till lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet är antal sökande mer än sex per plats.

Inför höstterminen 2001 gjordes lärarutbildningen om, till en bredare ingång med utökade möjligheter att välja inriktning. Anledningen var delvis ett ojämnt söktryck, fler studenter valde specialisering på Svenska/ SO före Matte/ NO. Med den nya, öppna ingången finns möjligheter att på sikt jämna ut antalet lärarstudenter över de olika inriktningarna. För den enskilde studenten innebär förändringen att beslutet om specialisering kan tas i ett senare skede.

Intressemässigt har detta fallit väl ut, det vi nu ser är ett ökat sökandetryck på lärarutbildningens platser. I höstas var antalet sökande 5,3 per plats, till vårens antagning är samma siffra 6,2.

En anledning till lärarutbildningens attraktivitet tros vara situationen på arbetsmarknaden. I dag råder brist på lärare inom skolan, varför möjligheterna till jobb ser ljusa ut efter avslutad examen.

Även för lärarutbildningens nya inriktning “Idrott och hälsa med friluftsprofil” har intresset varit stort. Vid höstens intagning antogs 30 studenter, 70 sökande stod i reserv. Utbildningen “Idrott och hälsa med friluftsprofil” riktar sig till studenter som vill bli tvåämneslärare på grundskole- eller gymnasienivå.
Förut har idrottslärarutbildningen endast haft inriktning på natur och idrott, nu finns möjligheter att utbilda sig till exempelvis kombinerad engelska- och idrottslärare. Dessutom är friluftsprofilen, med fokusering på pedagogisk verksamhet utomhus, nydanande i sitt slag.

Upplysningar: Studierektor Ulla Berg tel. 0920-491206, Kerstin Stenberg, ansvarig för inriktningen “Idrott och hälsa med friluftsprofil”, tel. 0920-492832 eller informatör Ida Måwe tel. 0920-493045.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera