Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2001

Ungdomars anpassning kan relateras till dygnsklockan

Somliga är kvällsmänniskor och somliga är morgonmänniskor. När man känner sig som bäst under dygnet varierar från person till person. I vetenskapliga sammanhang har en forskningstradition utvecklats som kallas Morningness-Eveningness och denna forskning har nyligen börjat behandla utvecklingspsykologiska frågeställningar. I avhandlingen "The Rhythm of Adolescence – Morningness-Eveningness and Adjustment From a Developmental Perspective" granskar Anna-Karin Andersson betydelsen av Morningness-Eveningness för utveckling och anpassning hos ungdomar.

I Anna-Karin Anderssons undersökning har sammanlagt 2 600 ungdomar ingått varav en del av ungdomarna deltar i ett projekt som sträcker sig över två år. Avhandlingen visar att morgonmänniskorna, och majoriteten av ungdomarna som är mittemellan morgon- och kvällsmänniskor, de neutrala, följer en relativt positiv utvecklingsväg genom tonåren. Kvällsmänniskorna, å andra sidan, löper generellt sett en större risk att uppvisa ett mönster av negativ anpassning i olika sammanhang. Men inte alla kvällsmänniskor. Det tycks finnas olika typer av kvällsmänniskor som har olika typer av problem.

I avhandlingen presenterar Andersson nya tankar om hur man kan tolka Morningness-Eveningness i termer av risk- och skyddande mekanismer, där en av huvudpunkterna framhåller det väsentliga i att ta hänsyn till olikheter som finns inom grupper. Det är också viktigt att betona att Morningness-Eveningness inte existerar i ett vakuum. Hur betydelsefullt Morningness-Eveningness är för utveckling och anpassning beror på individens andra egenskaper och karaktärsdrag.

Anna-Karin Andersson disputerar för filosofie doktorsexamen i psykologi fredagen 23 november 2001, klockan 10 i hörsal T, Prismahuset, Örebro universitet.

För mer information, kontakta Anna-Karin Andersson, telefon: 019-30 38 96.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera