Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2001

Språkbyte i Anderna

Den spanskspråkiga skolan och syskonpassning spelar en viktig roll för det språkskifte som håller på ett ske i en andinsk by i Ecuador, där barnen leker på spanska trots att de vuxna talar quichua.

Camilla Rindstedt på tema Barn vid Linköpings universitet har i drygt ett år följt fyra barn i åldrarna ett till tre år hos quichua och spansktalande indianer på landsbygden i Ecuador. Hon har analyserat samtal över tre generationer: de fyra barnen, deras syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar.

Från att ha varit en by med tvåspråkiga quichua- och spansktalande indianer, är det mycket som tyder på att ett språkskifte är på väg. Språkskiftet uppstår delvis genom barnens lek och kan kanske leda till att quichua dör ut i området. För första gången i byns historia växer det upp en generation barn som inte talar quichua som modersmål, trots att de dagligen hör språket talas mellan vuxna.

Tidigare studier av barns språksocialisering har oftast utgått från samspel mellan föräldrar och barn, men Rindstedt utgår i stället från samspelet barn emellan och då främst syskonpassning och lek. Tvärtemot västerländska föreställningar om lek och arbete som något strikt åtskilt visar Rindstedts studie att de äldre syskonen både leker med, passar och tröstar yngre syskon. Syskonen var mycket sammansvetsade och de äldre barnen var ofta både tålmodiga och uppfinningsrika i samspelet med sina yngre syskon. Trots att barnen hade stort ansvar för syskonpassning och hushållsgöromål ingick sådant arbete även i deras lekar.

Den lokala spanskspråkiga sexåriga skolan är enligt Rindstedt en av de viktigaste orsakerna till att barnen leker nästan uteslutande på spanska. Relationerna mellan föräldrarna och lärarna från grannstaden var dessutom problematiska. För bägge parter var läskunnighet något som automatiskt borde leda till kunskap och framgång i livet, helt oberoende av läsmaterial och läsning till vardags. När framgångarna uteblev i skolan betraktades den andra parten med stor misstro.

Avhandlingen heter “Quichua children and language shift: School, play and sibling caretaking”. Disputationen sker torsdagen den 22 november kl 13.15 i sal Elysion, hus T, Linköpings universitet. Camilla Rindstedt kan nås på tel 013-28 29 12 eller e-post camri@tema.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera