Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 november 2001

Chalmers kompetensutvecklar svensk industri

Chalmers har fått i uppdrag att fungera som samordnare i KK-stiftelsens satsning på skräddarsydd utbildning för företag inom industriell produktframtagning. KK-stiftelsen satsar 50 miljoner kronor på att genom kompetensutveckling öka förnyelsetakten och effektiviteten när det gäller produktutveckling i landets små och medelstora företag.

Vid styrelsemötet den 31 oktober fastslogs programplanen för KK-stiftelsens nya expertkompetensområde “Industriell produktframtagning”. Chalmers tekniska högskola har fått i uppdrag att samordna ett konsortium bestående av organisationerna Chalmers, Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet, Ingenjörshögskolan i Jönköping, IVF Industriforskning och Utveckling AB, KTH, Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet.

Satsningen på kompetensutveckling för industriell produktframtagning ska leda till förbättrade produkter och tillverkning genom ökade kunskaper om sambandet mellan behov, marknad, produktegenskaper och tekniska möjligheter. De företag och branscher som i första hand fokuseras är hårdvarutillverkande företag.

– På Chalmers har vi ett långvarigt samarbete med näringslivet när det gäller utveckling av industriprodukter, säger Johan Carlsten, vicerektor och ansvarig för näringslivskontakter. Bilindustrin är ett viktigt område inom satsningen med ett mycket omfattande nät av underleverantörer och legotillverkare. I detta program kommer vi i än högre grad att fokusera på integration av alla led i produktframtagningsprocessen, konstruktion, produktion och design. Fokus är på små och medelstora företag och möjligheter att skapa förnyelse av produkter och verksamheter. Konsortiet täcker hela landet med noder från Umeå och Luleå i norr via Stockholm och Mälardalen till Västsverige där antalet företag som kan beröras av denna satsning är mycket stort.

En grundläggande idé i utbildningsprogrammet är att en stor del av utbildning och projektarbete ska kunna ske i en så kallad studio. En studio är en mötesplats för olika kompetenser inom konstruktion, produktion, industridesign, marknad med mera som är involverade i produktframtagningsprocessen.

Inventering av utbildningsbehov bland företag utgör den viktigaste fasen inför starten av utbildningsprogrammet.

KK-stiftelsen har sedan tidigare gjort liknande utbildningsinsatser riktade till företag inom livsmedel och bioteknik samt inom områdena intelligenta produkter (inbyggda system) och strategisk affärsutveckling.

För ytterligare kontakt och information:
Olle Vogel, tel 08-54 52 11 86, 0708-85 47 05
Gunnel Westlind, tel 08-54 52 11 08, 0709-45 06 85
Johan Carlsten, Chalmers tekniska högskola, tel 031-772 8526

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera