Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2001

Studier av fullerener – en ny typ av kol

De sista tio åren har en ny typ av kolmaterial fascinerat forskarvärlden, denna nya form av kol kallas fullerener och är uppbyggda som sfärer där kolatomerna sitter på ytorna av dessa sfärer. Den vanligaste och mest stabila av dessa fullerener kallas C60, den består av 60 kolatomer och ser i formen ut precis som en fotboll, med kolatomer i varje hörn av fem- och sexhörningarna.

Fullerener och kolnanorör, som ser ut som sugrör, innefattar numera ett fascinerande forskningsområde som sträcker hela vägen från perfekta molekylära byggstenar för mikro-elektronik till supraledande material som tävlar med högtemperaturkeramerna om de högsta transitionstemperaturerna. Mellan dessa områden finns egenskaper som polymerisation, magnetiskt kol och faser som skrapar diamant.

I denna avhandling har Wågberg studerat en av de mest intressanta egenskaperna hos C60, förmågan att polymerisera. Vid polymerisation binder en kolmolekyl, en fotboll, ihop med en eller flera andra molekyler och bildar på så sätt nya strukturer. Dessa nya strukturer besitter en rad nya och intressanta egenskaper både mekaniska, elektriska och magnetiska. Det finns flera olika sätt att polymerisera C60, en kombination av höga tryck och höga temperaturer, belysning med ljus eller introduktion av andra främmande metallatomer, så kallad interkalering. Alla dessa metoder har studerats och jag fokuserar på framförallt de experimentella metoderna att framställa dem, samt analys av materialen med spektroskopiska metoder. Spektroskopiska metoder, framförallt Raman spektrooskopi som jag använt i mina studier, är ett väldigt kraftfullt analysverktyg för att studera fullerener och jag ger åtskilliga exempel på det i min avhandling.


Thomas Wågberg nås på:
Tel: 090-786 50 04
E-post:thomas.wagberg@physics.umu.se

Fredagen den 23 november försvarar Thomas Wågberg, institutionen för experimentell fysik, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Studies of polymeric and intercalated phases of C60”. Svensk titel: Studier av polymera och interkalerade faser av C60.
Disputationen äger rum kl. 14.00 i Naturvetarhuset, hörsal N430.
Fakultetsopponent är Professor Eleanor Campbell, Institutionen för atom- och molekylfysik, Göteborgs universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera