Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2001

Trots mer hemarbete har kvinnor lika mycket fritid som män

Avhandlingen behandlar tre olika områden: fördelning av tid och resurser inom hushållet, skatteomläggningens inverkan på aktiepriser på utdelningsdagen samt inflationsbekämningen i Nya Zeeland.

TROTS MER HEMARBETE HAR KVINNOR LIKA MYCKET FRITID SOM MÄN
Den interna fördelningen av tid och resurser inom hushållet studeras. Modeller som framhäver individen, snarare än hushållet, som den beslutsfattande enheten erhåller ett visst stöd. Resultaten visar att kvinnor i genomsnitt arbetar mer i hemmet jämfört med män, medan tiden för fritid är jämnt fördelad mellan könen. Framförallt utbildningsnivån och förekomsten av barn verkar påverka antalet arbetade timmar i hushållet. Resultaten tyder till exempel på att högutbildade kvinnor arbetar mindre i hushållet jämfört med kvinnor med låg utbildning. När olika hushållsaktiviteter studeras separat skiljer sig resultaten åt betydlig mellan olika hushållssysslor. Detta innebär att ett sammanslaget mått på hushållsarbete kan ge en felaktig beskrivning av vilka faktorer som påverkar hushållsmedlemmarnas tid för hushållsarbete.

Före skattereformen 1991 fanns det ett flertal sätt för hushållsmedlemmarna att minska hushållets totala utgifter genom skatteplanering. En strategi var att den hushållsmedlem som hade högst inkomst av tjänst redovisade ränteavdragen för huslånet. Resultaten visar att 88 procent av de studerade hushållen utnyttjade denna strategi optimalt och att hushåll som ägt bostaden under en relativt lång tid var mer benägna att utnyttja denna möjlighet.

SKATTEOMLÄGGNINGEN PÅVERKADE INTE AKTIEPRISERNA UTDELNINGSDAGEN
Uppfattningen att skatteomläggningarna under 1990-talet har påverkat prisfallet på aktier under den dag som utdelning sker till aktieägarna erhåller inget stöd. Detta kan bero på att institutionella placerare, till exempel utländska pensionsfonder, i syfte att göra vinster påverkar priset genom att utveckla kortsiktiga handlingsstrategier runt dagen för utdelning.

FRAMGÅNGSRIK INFLATIONSBEKÄMPNING PÅ NYA ZEELAND
I den sista studien jämförs övergången från hög till låg inflation i Nya Zeeland och Sverige. Systemskiftet i Nya Zeeland kan betecknas som mer omfattande och har rönt en stor uppmärksamhet i svensk media. Resultaten tyder på att Nya Zeelands övergång från hög till låg inflationsnivå kan betecknas som mer effektiv än den svenska på grund av att övergången har varit både snabbare och mindre kostsam i termer av arbetslöshet.

Sven-Olov Daunfeldt är uppvuxen i Kiruna och bosatt i Söderhamn.

Sven-Olov Daunfeldt nås på:
Tel. arb. 090-786 99 92
Tel. mob. 070-235 91 13
E-post: so.daunfeldt@econ.umu.se

Fredagen den 23 november försvarar Sven-Olov Daunfeldt, nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln: Essays on Intra-household Allocation and Policy Regime Shifts. Svensk titel: Essäer om hushållets interna fördelning och regimskiften i ekonomisk politik.
Disputationen äger rum kl 10.15 i Samhällsvetarhuset, Hörsal S205h.
Fakultetsopponent: docent Matz Dahlberg, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera