Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2001

Tolkning av norrskensbilder hjälper forskarna att förstå solens påverkan på jorden.

Digitala bilder av norrsken används inom rymdfysikforskningen för att förstå norrskenets bakomliggande processer. Avhandlingen presenterar hur dessa digitala bilder kan behandlas så att det lättare går att förstå de fysiska processerna utifrån dem.

Med hjälp av tomografi så kan bilder av norrsken från flera stationer kombineras så att man erhåller en uppskattning av hur norrskenet är fördelat i rymden. Arbetet har lett fram till nya snabbare tomografiberäkningar som även kan användas inom andra områden.
Vidare tar avhandlingen upp hur bilderna kan lagras och överföras effektivt och hur innehållet påverkas av detta.

Avsikten med norsskensforskning idag är att skaffa sig ny kunskap om de fundamentala processer som ligger bakom norrskenet. I ett större perspektiv vill man förstå energitransporten från solen till norrskenet på jorden. Denna energitransport har stor påverkan på satelliter och telekommunikation men anses även ha stor betydelse för klimatet.

Peter Rydesäter är uppvuxen i Bollnäs. Han är anställd vid Mitthögskolan i Östersund där han samarbetat med institutet för rymdfysik i Kiruna samt Umeå universitet.

Peter Rydesäter nås på:
Tel: 063-16 55 80
E-post: Peter.Rydesater@mh.se

Fredagen den 16 November försvarar Peter Rydesäter, institutionen tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet, sin licentiatavhandling med titeln: Processing of Multi-Station
Auroral Image Data. Svensk titel: Behandling av fler-station bilder av norrsken.
Seminariet äger rum kl. 10.15 i Teknik-huset, sal A201.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera