Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2001

Sandro Key-Åbergs diktning

Sandro Key-Åberg (1922-1991) debuterade på 50-talet med korthuggna och originella dikter, målade med mörka färger. Nyberg visar att teman som kyla, utanförskap och död dominerar men att Key-Åberg också i dessa tidiga samlingar ger prov på varmare och mera livsbejakande texter.

Under det experimentglada 60-talet breddades hans repertoar. Key-Åbergs egensinniga språkknådande resulterade nu i öppnare och längre dikter och han gav uttryck för sin stundom varma, stundom svarta humor. Framför allt uppmärksammades han för sina “prator”, ett slags korta, ofta ironiska sketcher, som speglade samtidens talspråk och som gjorde stor succé på teatrarna både i Sverige och utomlands.

Avhandlingen är den första längre beskrivningen av Key-Åbergs rika författarskap. Den inleds med ett biografiskt kapitel, som skildrar “oäktingen” Sandros problematiska uppväxt i många olika fosterhem, såriga erfarenheter som påverkat stämningslägen och teman i hans diktning. Författarskapet från debuten i antologin Ny Lyrik 1947 fram till och med O. Scenprator (1965) presenteras, liksom en rad tolkningsförsök av både välkända och hittills opublicerade texter. Kritikernas värderingar av den unge poetens produktion summeras och ett kapitel ägnas åt pratorna. En kort översikt ges också över Key-Åbergs omfattande författarskap efter 1965.

Sven Nyberg nås på:
Tel: 0920-26 72 74.
E-post: Sven.Nyberg@lh.luth.se

Fredagen den 28 september försvarar Sven Nyberg, institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln “Jag kommer ur den frusna världen”. Sandro Key-Åbergs diktning 1947-1965. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, hörsal G.
Fakultetsopponent är docent Torsten Rönnerstrand, Karlstads universitet.

Nyberg är pensionär och bosatt i Luleå, där han i drygt 30 år tjänstgjort som adjunkt i svenska inom lärarutbildningen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera