Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 november 2001

Nya metoder mäter hur mycket bensen utsätts vi för

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitetForskare vid Göteborgs universitet har utvecklat nya metoder för att analysera utandningsluft eller urin och därmed mäta hur mycket bensen som tagits upp av kroppen under arbetet eller i trafikmiljön.

Bensen kan mätas i luften vi andas, men genom mätning i utandningsluft eller urin får man ett mått på hur mycket som verkligen tagits upp i kroppen. Provtagningen är enkel och snabb, vilket är speciellt viktigt när allmänheten skall undersökas. Halterna är låga, vilket ställer höga krav på metoderna för att en säker bestämning skall kunna göras. Känsligheten är tillräcklig för att kunna användas för yrkesmässigt utsatta grupper, rökare och de flesta som utsätts för bensen via omgivningsluften.

Bensen finns i motorbensin och bildas också vid förbränning av exempelvis ved och vid tobaksrökning. Många utsätts för bensen i sitt arbete och i trafikmiljön utsätts i stort sett hela befolkningen för låga halter. Ämnet är cancerframkallande och därför vill man kunna mäta hur mycket man utsätts för. Mätresultaten kan användas för riskberäkningar, men också för att se effekten av olika åtgärder för att minska utsläppen.

Fil kand Göran Ljungkvist, 031-343 81 84, fax 031-40 97 28, e-post goran.ljungkvist@ymk.gu.se, hem tel 031-88 55 76

Handledare: Lars Barregård, tel 343 81 87
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för yrkesmedicin.
Avhandlingen försvaras fredagen den 9 november kl 13.00, Aulan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera