Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 november 2001

Etnocentrism blir urmodig i och med ekonomisk framgång – fallet Malaysia

Stater måste skapa och upprätthålla en nationell identitet hos en tillräckligt stor del av befolkningen för att någon stabilitet ska vara möjlig. Denna process tar aldrig riktigt slut så länge nationen existerar och är en begreppslig standardisering. Denna standardisering kretsar kring en blandning av moralism och logik och utgör grunden för de flesta samtal hos […]

Stater måste skapa och upprätthålla en nationell identitet hos en tillräckligt stor del av befolkningen för att någon stabilitet ska vara möjlig. Denna process tar aldrig riktigt slut så länge nationen existerar och är en begreppslig standardisering. Denna standardisering kretsar kring en blandning av moralism och logik och utgör grunden för de flesta samtal hos befolkningen.

Ooi Kee Beng visar i sin avhandling vid Institutionen för orientaliska språk att det finns en spänning i nationen mellan sammanhållning och sönderfall. Förändringar utgör utmaningar till nationens stabilitet och flexibilitet krävs om strukturen ska bestå. Ett alternativ till detta är att regeringsmakten försöker stoppa för den ogynnsamma förändringar. Utöver detta förhållande existerar denna stat, åtminstone i modern tid, mitt bland många andra nationer, vilket innebär att den måste för sammanhållningens skull utveckla en tydlig uppfattning om sig själv och om den världsordning den befinner sig i. En sådan uppfattning måste ha ett starkt moraliskt element för att kunna förse nationella diskursen med en roll och med en framtidssträvan. Detta innebär att konflikter kan uppstå mellan länder när de världsbilder som inhemska självuppfattningar skapar inte kan anpassas till varandra på något fredligt vis.

Med hjälp av kinesiska statsvetenskapliga begrepp från klassiker för två tusen år sen kan man göra en sådan beskrivning. Förändringar och utrikespolitik var ganska försummade områden i klassiskt konfucianskt tänkande, och i och med att “Dimensionen för samhällelig förändring” och “Dimensionen för samspel mellan inrikes- och utrikespolitik” läggs till den mycket utvecklade “Dimensionen för samhällelig sammanhållning” som varit gamla Kinas styrka skapas en generell beskrivningsmodell för modern nationsförnyelse.

Ooi Kee Beng har valt Malaysia som studieobjekt. De processer och erfarenheter som hört till det landets historia, tillsammans med en redogörelse för minoritetskinesernas politiska lojaliteter de senaste 200 åren och statsminister Mahathir Mohameds internationella framtoning är belysande för problemen hos modernt nationsförnyelse.

En intressant observation är att etnocentrisk politik som gällt i Malaysia sedan självständigheten 1957, och som blev fullständigt institutionaliserad efter dödliga gatustrider 1969, börjar tappa aktualitet då ekonomisk framgång och motsägelser hos malajiska majoriteten har blivit viktigare faktorer i nationens sökande efter en gångbar identitet och roll i världen.


Doktorsavhandlingstitel: The State and its Changdao: Sufficient Discursive Commonality in Nation Renewal, with Malaysia as Case Study.

Disputation äger rum måndag 5 nov. kl. 10.00 i Aulan, Kräftriket 4. Opponent är Drs Tan Liok Ee, Universiti Sains Malaysia, Malaysia.

Ooi Kee Beng kan nås på keebeng.ooi@orient.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera