Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2001

Sju nobelpristagare till Luleå!

Inte mindre än sju nobelpristagare besöker Luleå tekniska universitet den 4-7 december. Bland dessa finns fredspristagaren Desmond Tutu och litteraturpristagaren Seamus Heaney.- Vi är överväldigade. Det är naturligtvis en oerhört stor ära för universitetet att vi får så celebra besök, säger rektor Ingegerd Palmér.

I samband med firandet av nobelprisets hundraårsjubileum erbjuder Nobelstiftelsen Sveriges universitet besök av tidigare pristagare. Luleå tekniska universitet får besök av hela sju nobelpristagare veckan före Nobeldagen den 10 december.

– Det känns fantastiskt att få bjuda Luleå och Norrbotten på möten med personer som faktiskt förändrat världen, säger Ingegerd Palmér.

Bland programpunkterna under besöket märks en öppen föreläsning den 4 december om försoningsprocessen av Desmond Tutu i Aula Aurora på universitetet. Det blir också en ekumenisk morgongudstjänst dagen därpå i Luleå domkyrka med fredspristagaren. Även alla de övriga nobelpristagarna håller öppna föreläsningar för allmänheten under sina besök i Luleå. Exempelvis håller litteraturpristagaren Seamus Heaney en föreläsning, med efterföljande diskussion, i Aula Aurora på eftermiddagen den 6 december.

De sju nobelpristagarna är:

Robert W Wilson, USA (f. 1936), fysik, 1978
Richard R Ernst, Schweiz (f. 1933), kemi, 1991
William N Lipscomb, USA (f. 1919), kemi, 1976
Douglass C North, USA (f. 1920), ekonomi, 1993
Paul A Samuelson, USA (f. 1915), ekonomi, 1970
Seamus Heaney, Irland (f. 1939), litteratur, 1995
Desmond Tutu, ärkebiskop, Sydafrika (f. 1931), fred, 1984

Robert W Wilson fick nobelpriset i fysik 1978. Han undersökte, tillsammans med Penzias, vilka störningar det kunde bli på det amerikanska försvarets radaranläggningar. Då upptäckte de att det finns en allmän strålning från rymdens alla riktningar, i form av mikrovågor. Det handlar om “efterglöden” från universums skapelse för cirka 13 miljarder år sedan.

– Besöket är hyperintressant eftersom vi själva forskar inom området, säger Sverker Fredriksson, professor i fysik, som också är mycket engagerad i rymdfrågor.

Richard R Ernst fick nobelpriset i kemi 1991. Han fick priset för sitt bidrag till utvecklingen av kärnresonans-spektroskopi som används inom medicin i samband med datortomografi.

William N Lipscomb fick nobelpriset i kemi 1976. Han har studerat en grupp kemiska ämnen, boraner, som är kemiska föreningar av grundämnena bor och väte.

– Det betyder mycket för våra doktorander och studenter att få träffa nobelpristagare i verkliga livet, ställa frågor till dem och diskutera med dem, säger Willis Forsling, professor vid universitetets avdelning för oorganisk kemi.

Douglass C North fick nobelpriset i ekonomi 1993. Hans bidrag har främst varit att teoretiskt och empiriskt förklara långsiktig ekonomisk förändring. Norths analys används i dag för att förstå den så kallade transitionsprocessen i det forna Östeuropa, bland annat hur det kommer sig att Ryssland haft mycket svårare att klara övergången till marknadsekonomi jämfört med exempelvis Polen och Ungern.

Paul A Samuelson fick nobelpriset i ekonomi 1970. Han är den enskilde person som betytt mest för det sätt på vilket nationalekonomi undervisas i dag. Samuelson var den som på allvar förde in den matematiska analysen i ekonomisk teori.

Seamus Heaney fick nobelpriset i litteratur 1995. Den nordirländske poeten, professorn och litteraturkritikern Heaneys verk har vunnit uppskattning genom att ge nytt liv åt irländsk historia och irländska myter. Under 1970-talet började han behandla ämnen som våldet på Nordirland och andra samtida erfarenheter, men han fortsatte att se dem genom ett mytiskt filter.

Ärkebiskop Desmond Tutu fick Nobels fredspris 1984. Tutu var en av de mest framträdande och betydelsefulla personerna i kampen mot apartheid i Sydafrika. I Tutus arbete mot rasförtryck och för försoningsprocessen har både hans tal och böcker haft stor betydelse.

Upplysningar:
Eva Vikström-Dahlhielm, projektledare, 0920-916 01
Fysik – Sverker Fredriksson, professor, tel 0920-911 72
Kemi – Willis Forsling, professor, tel 0920-912 94
Ekonomi – Stefan Hellmer, universitetslektor, tel 0920-720 78
Litteratur – Clarence Larsson, universitetslektor, tel 0920-724 40
Fred – Lars Carlsson, universitetslektor, tel 0920-918 14
Pressansvarig – Jan Nyberg, tel 0920-916 21, 070-672 0111

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera