1 november 2001

Chalmers köper bolag för kommersialisering av universitetsuppfinningar

AB Chalmersinvest, som är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola, har förvärvat två aktiebolag från Teknikbrostiftelsen i Göteborg.

Forskarpatent i Väst AB driver verksamhet som innebär att ta över uppfinningar baserade på forskningsresultat från högskolan, och utveckla dessa till kommersialiserbara patent, som huvudsakligen avyttras eller licensieras till näringslivet för vidare exploatering. I enstaka fall drivs exploateringen vidare inom ramen för separata utvecklingsbolag.

Forskarpatent i Väst AB har två anställda, och är för närvarande engagerat i ett tiotal olika projekt.

Forskarpatent i Västsverige AB, det andra bolaget, förvaltar en patentportfölj inom DNA-diagnostik samt en aktiepost i utvecklingsbolaget LightUp Technologies AB som man varit med och bildat.

– För Chalmers kommer frågor med anknytning till intellektuella rättigheter att öka i betydelse de närmaste åren, och Forskarpatent ger oss en bra möjlighet att bygga en egen struktur för dessa uppgifter säger Johan Carlsten, vicerektor vid Chalmers.

Teknikbrostiftelsen har varit huvudägare till Forskarpatent tillsammans med Chalmers och Göteborgs universitet sedan starten 1996. Teknikbrostiftelsen har finansierat bolagen och därmed lagt grunden för dessa som nu Chalmers tar över.

– Vår roll är att initiera och finansiera verksamheter som bidrar till ett bättre utnyttjande av högskolans resultat, och det känns naturligt för oss att nu överlåta Forskarpatent till Chalmers säger Lena Blomberg, VD för Teknikbrostiftelsen i Göteborg.

Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För vidare information kontakta:
Ingvar Andersson, VD Chalmersinvest, tel 0705-11 46 27

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera