31 oktober 2001

Rättvisare bensinpris

Tillhör du dem som helst cyklar på somrarna och använder bilen mer under vintern när det är kallt och mörkt?Det kan komma att bli en god affär i framtiden, i alla fall om bensinbolagen installerar massflödesmätare i stället för volymflödesmätare på sina besinmätare.

En bilist som tankar betalar i dag för volymen (liter) bensin, inte för det som kallas massa (kilo). I en bensinpump ändras bensinens densitet upp till sex procent mellan sommar och vinter, vilket betyder att när man tankar på sommaren får man mindre mängd energi per liter bensin än på vintern. På vintern är bensinen givetvis kallare och får därmed högre densitet.

I doktorsavhandlingen Material Investigations and Simulation Tools Towards a Design Strategy for an Ultrasonic Densitiometer med vilken Jan van Deventer disputerar torsdagen den 1 november, slås bland annat fast att en så kallad densitetssensor kombinerad med en flödesmätare ger möjlighet att mäta massflöde, det vill säga man kan mäta hur mycket materia som strömmar (kilogram/sekund) i stället för att bara mäta volymflödet (liter/sekund).

– Genom att installera massflödesmätare i stället för volymflödesmätare på bensinpumparna skulle den tankande bilisten så att säga få ett “rättvisare” bensinpris, säger Jan van Deventer.

Jan van Deventer och hans kollegor har utvecklat ett simuleringsverktyg som tar hänsyn till olika materials temperaturberoende akustiska egenskaper för att på så sätt underlätta design och optimering av en densitetssensor. Dessutom har man utvecklat metoder för att bestämma olika materials akustiska egenskaper som funktioner av frekvens och temperatur. Utvecklingen har resulterat i en sensor som kan mäta densitet vid olika temperaturer och även vid snabba temperaturförändringar. För att ytterligare förbättra sensorns noggrannhet har olika signalbehandlingsmetoder utvecklats.

Jan van Deventer är 36 år, född i Marocko med holländskt medborgarskap, uppvuxen i Marocko, Frankrike och USA. Han tog sin civilingenjörsexamen vid University of Michigan i USA och kom till Arvidsjaur 1993 för att utveckla ABS-bromsar till ett antal bilmodeller åt bilföretaget Kelsey-Hayes.
På plats i Arvidsjaur träffade han Katarina Granberg, urnorrbottning med rötterna i byn Dartsel, och ljuv musik uppstod.
Eftersom Katarina gärna ville att Jan skulle bo i Sverige året runt började Jan med Katarinas hjälp söka arbete här. Faktum är att det faktiskt var Katarina som hittade annonsen om den lediga doktorandtjänsten vid Luleå tekniska universitetet – det var dessutom hon som såg till att ansökningshandlingarna skickades iväg.
Under de fem år familjen – Jan, Katarina och fyra barn – bott i Luleå har Jan fördjupat sig inom ultraljudsmätteknik-området.

Upplysningar: Jan van Deventer, tel. 0920-49 13 36 eller deventer@sm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera