Artikel från Vetenskapsrådet
31 oktober 2001

Konferens om lärande och kunskapsbildning

Utbildningsminister Thomas Östros inleder konferensen som i ett brett perspektiv kommer att diskutera utbildningsvetenskap. Vad är forskningens uppgifter? Behövs den? Vad blir konsekvenserna?

Utbildning är centralt för individens och samhällets utveckling. I dag ställer teknikutvecklingen, globaliseringen och den ständigt ökande kunskapsproduktionen nya krav på såväl individer som utbildning. Lärandet måste organiseras på nya sätt, nå nya grupper och vara en angelägenhet för alla. När nya grupper med andra erfarenheter i större utsträckning söker sig till utbildning, ställs krav på nya arbetssätt i skolan, inom folkbildning och i högre utbildning. För att möta dessa utmaningar krävs kunskap och forskning. Syftet med konferensen är att diskutera utmaningarna för forskningen om lärande och kunskapsbildning och att redovisa erfarenheter av den inledande verksamheten.

Ur programmet:
– Kunskapens vägar är omvägar. Sven-Eric Liedman, professor, Inst för idéhistoria och vetenskapsteori, GU
– Lärande i framtiden – en stapelvara? Anders Flodström, rektor, KTH
– Utbildningsvetenskaplig forskning – en förutsättning för skolans utveckling. Solweig Eklund, 1:e vice ordförande, Lärarförbundet
– Paneldebatt om den utbildningsvetenskapliga satsningen och dess konsekvenser för skolan
Tematiska grupper anordnas också kring bl a läraryrkets forskningsbas, lärande och kunskapsbildning för medborgarskap, forskning om estetiskt lärande, och bildning och utbildning.

Datum: 4 december
Plats: Nordic Hotel, Vasaplan, Stockholm
För fullständigt program och anmälningar se www.vr.se under “Utbildningsvetenskap”. Eller direktlänk: http://www.vr.se/Utbildningsvet/konf011204.htm

Den nyinrättade Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet har till uppgift att stödja en bred tvär- och mångvetenskaplig forskning om lärandets villkor och om hur undervisning kan organiseras för att leva upp till omvärldens förväntningar. I år delas 20 miljoner kronor ut till forskning, forskarskolor och nätverk. Nästa år ökas den siffran till 80 miljoner kronor.

Frågor kan även besvaras av:
Ann Margret Lindberg, forskningssekreterare, utbildningsvetenskap
08-546 44 159
annmargret.lindberg@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera