Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 oktober 2001

Årets Entreprenörsutbildning finns på Handelshögskolan i Göteborg

Entreprenörsutbildningen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har erhållit utmärkelsen Årets Entreprenörsutbildning 2001. I konkurrens med ett 30-tal akademiska utbildningar i Sverige med inriktning mot entreprenörskap premierades Handelshögskolan vid den årliga Entreprenörsdagen den 9 oktober.

Utmärkelsen delas ut av Stiftelsen Entreprenörskap. Juryn har bland annat bestått av Bert-Inge Hogsved (VD Hogia), Bengt Johannisson (professor vid Växjö universitet) och Karin Holmqvist (professor vid Handelshögskolan i Stockholm).

Motivering, Årets Entreprenörsutbildning 2001:
En utbildning för, inte om, entreprenörskap där studenterna under eget ledarskap, ansvar och risktagande men väl i dialog med olika aktörer på marknaden, själva får skapa förutsättningar för realisering av skarpa affärsprojekt. Genom aktiv rekrytering av deltagare till utbildningen och genom att erbjuda studenterna en mångfald av lärare, coacher och experter skapas variation och garanteras engagemang i programmet.

– Det är naturligtvis oerhört glädjande att få det här erkännandet. Att starta från noll och bygga upp en helt ny utbildning är svårt, men jag tror att vi har lyckats hyggligt. Utmärkelsen känns som ett fint kvitto på det, säger professor Jan-Erik Vahlne som är projektledare för Entreprenörsutbildningen.

Antagningen till utbildningen har baserats på såväl studiemeriter som personliga intervjuer. Syftet har varit att blanda personer med olika bakgrund. Såväl systemvetare som ekonomer från Handelshögskolan samt en student från Högskolan för Design och Konsthantverk har funnits i det gångna läsårets kull.

– Den enorma viljan och det stora engagemanget bland studenterna har varit starkt bidragande till vår framgång med utbildningen. Framskjutna placeringar i affärsplantävlingen Venture Cup och ett antal nystartade företag är ett bevis på våra studenters entreprenörsanda. Vår roll är att tillföra kunskap, locka och kittla studenterna att plocka fram det bästa hos sig själva och naturligtvis stödja dem med såväl råd som verktyg. Vi tror att vi lär oss minst lika mycket som studenterna. Att förbereda och stödja den resa studenterna gjort under året har varit både spännande och oerhört stimulerande, säger ek dr Anders Ericson och Anders Nilsson, som är de två övriga ansvariga för utbildningen.

Innevarande läsår finns sammanlagt cirka ett 40-tal studenter på Entreprenörsutbildningen och dess systerutbildning Management av Tillväxtföretag (f.d. småföretagsekonomi). Båda utbildningarna leder till en ekonomie magisterexamen och har tät näringslivsanknytning samtidigt som det ställs hårda akademiska krav.


För mer information kontakta:
Jan-Erik Vahlne, telefon 031-773 56 15, e-post jan-erik.vahlne@handels.gu.se
Anders Ericson, telefon 031-773 15 43, e-post anders.ericson@handels.gu.se
Anders Nilsson, telefon 031-773 15 42, e-post anders.nilsson@handels.gu.se
_________________________________________________________
Maria Norrström, Informatör, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 600, 404 30 Göteborg, Besöksadress: Vasagatan 1, Telefon:031-773 1247, Fax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89, e-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera