Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2001

Sveriges första professor i idrottspsykologi

Peter Hassmén har befordrats till professor i psykologi, särskilt idrottspsykologi och blir därmed landets första professor i idrottspsykologi.

– Idrottspsykologi är ett brett område och det handlar inte bara om psykologi på elitidrottsnivå, även om många fortfarande har den uppfattningen ute i samhället, berättar Peter Hassmén. Den forskning han och hans forskningsgrupp för idrottspsykologi bedriver inbegriper såväl den fysiska aktivitetens roll i ett hälsoperspektiv, till exempel som stresshanteringsmetod, som vilka psykologiska faktorer som är centrala sett ur ett elitidrottsperspektiv. Vad som händer mentalt när man tränar för lite eller för mycket, dvs undertränar eller övertränar är också ett centralt tema. Detsamma gäller metod- och testutveckling.

Nyligen disputerade en av hans forskarkolleger Göran Kenttä om överträning på idrottsgymnasier.

Peter Hassmén är ordförande i Svensk Idrottspsykologisk Förening och sitter dessutom med i Sveriges Olympiska Kommittés vetenskapliga råd som ende beteendevetare.

Naturligtvis är Peter Hassmén själv idrottare. Bland annat har han sprungit sju maratonlopp (bästa tid 2.52) och deltog i somras i sitt 33:e raka 5-dagars orientering.

Läs mer om Peter Hassméns forskning på www.psychology.su.se/sport/

Peer Hassmén kan också nås på 08-16 39 33

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera