Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2001

Science fiction blir verklighet?

Att ljuspartiklar kan krocka upptäckte tre forskare för mer än 50 år sedan. 1965 fick de, Richard Feynman, Julian Schwinger och Sinitiro Tomonoga nobelpriset för sin teori för hur ljus växelverkar med materia, kvantelektrodynamik. Men ingen har sett sådana krockar förrän nu. Tre forskare Gert Brodin och Lennart Stenflo, Umeå universitet och Mattias Marklund, Chalmers, har visat hur man kan studera kollisioner mellan ljuspartiklar, fotoner i vakuum.

Normalt har sådana processer betraktats som science fiction, eftersom de endast kan äga rum på grund av vakuums kvantelektrodynamiska egenskaper.

De svenska forskarnas rapport publicerades nyligen i tidskriften Physical Review Letters, och American Physical Society , USA:s fysikersamfund, utsåg den omedelbart till en av årets mest intressanta artiklar. Det har under de senaste åren varit extremt ovanligt att någon svensk författare
uppmärksammats på detta sätt.

Växelverkan mellan fotoner i vakuum öppnar dörren för fascinerande tillämpningar, exempelvis nya typer av signalöverföring i rymden. Kanske kan också superintensiva ljuspulser användas för att avslöja om vakuum döljer ytterligare hemligheter? Experiment planeras nu i Princeton, USA och Oxford, England.

Om man avlägsnar all materia från ett område når man så kallat absolut vakuum. Då inte en enda elementarpartikel finns kvar kan man tycka att tomrummet inte borde ha några egenskaper. Men nu har de tre Umeåforskarna visat hur elektromagnetiska vågor, en ström av fotoner, effektivt kan
växelverka med vakuum och ge upphov till mätbara signaler med nya frekvenser.

En teknisk beskrivning av ideérna finns i artikeln: G. Brodin, M. Marklund and L. Stenflo, Phys. Rev. Lett. 87, 171801 (2001), och en populärvetenskaplig beskrivning finns i nätmagasinet Physical Review Focus,
se http://focus.aps.org/v8/st21.html

Gert Brodin och Lennart Stenflo finns vid avdelningen för plasmafysik vid Umeå universitet. Mattias Marklund finns vid institutionen för elektromagnetik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Mer Information:
Mattias Marklund tel 031- 772 5059, e-post marklund@elmagn.chalmers.se
Gert Brodin, tel: 090-12 68 92, e-post: Gert.Brodin@physics.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera