Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2001

Vakuums egenskaper kartläggs

Tre forskare vid Umeå universitet, docenterna Gert Brodin och Mattias Marklund samt professor Lennart Stenflo, har visat hur man kan studera kollisioner mellan ljuspartiklar, fotoner i vakuum. Normalt har sådana processer betraktats som science fiction, eftersom de endast kan äga rum på grund av vakuums kvantelektrodynamiska egenskaper.

Växelverkan mellan fotoner i vakuum öppnar dörren för fascinerande tillämpningar, exempelvis nya typer av signalöverföring i rymden. Kanske kan också superintensiva ljuspulser användas för att avslöja om vakuum döljer ytterligare hemligheter? Experimentella tester planeras nu i Princeton, USA och Oxford, England.

Om man avlägsnar all materia från ett område når man så kallat absolut vakuum. Då inte en enda elementarpartikel finns kvar kan man tycka att tomrummet inte borde ha några egenskaper. Men nu har de tre Umeåforskarna visat hur elektromagnetiska vågor, en ström av fotoner, effektivt kan växelverka med vakuum och ge upphov till mätbara signaler med nya frekvenser. Deras rapport publicerades för några dagar sedan i tidskriften Physical Review Letters, och American Physical Society (USA:s fysikersamfund) utsåg den omedelbart till en av årets mest intressanta artiklar. Det har under de senaste åren varit extremt ovanligt att någon svensk författare uppmärksammats på detta sätt.

En teknisk beskrivning av ideérna finns i artikeln: G. Brodin, M. Marklund and L. Stenflo, Phys. Rev. Lett. 87, 171801 (2001), och en populärvetenskaplig beskrivning finns i nätmagasinet Physical Review Focus, se http://focus.aps.org/v8/st21.html

Gert Brodin och Lennart Stenflo finns vid avdelningen för plasmafysik vid Umeå universitet. Mattias Marklund, som disputerade i Umeå vid denna avdelning, har nyligen flyttat till institutionen för elektromagnetik vid Chalmers tekniska högskola.

Närmare upplysningar:
Docent Gert Brodin, Institutionen för fysik, Umeå universitet.
Tel: 090-12 68 92
E-post: Gert.Brodin@physics.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera