19 oktober 2001

Tre nya arenor – studiestart hösten 2002

I samband med sitt sammanträde beslutade universitetsstyrelsen vid Luleå tekniska universitet på fredagen om ytterligare tre arenor som fått namnen Jordens resurser, Innovativ teknik och Livsstil, hälsa, teknik.

Arenor kallas de nya utbildningsvägar som sedan i höstas finns vid Luleå tekniska universitet.
Som enda universitet/högskola i landet erbjuder universitetet betydligt bredare grupper av
studenter en utbildning som de till stora delar själva är med och designar.

Under det första studieåret får studenterna gå ett antal kortare kurser i ett stort antal ämnen,
de introduceras i och ska följa olika forskningsprojekt och först det andra studieåret väljer de
inriktning.

Tillsammans med så kallade studienavigatörer lägger den enskilde studenten upp sina studier
vid universitetet i Luleå, med en speciell examen i fokus.
Arenorna utmärks av att de är gränsöverskridande, både vad gäller olika discipliner inom befintliga
fakulteter, men också mellan fakulteterna. Dessutom intar forskningen en viktig roll i grund-
utbildningen.

Arena Jordens resurser har som mål att utveckla kunskapen om jordens resurser och deras
användning i ett hållbart samhälle. En central aspekt är att belysa hur tekniska, rättsliga, ekonomiska
och politiska åtgärder i samverkan kan bidra till en hållbar utveckling.
Studenterna på arenan kommer att få ta sig an bland andra ämnesområden som människan och
jordens resurser, åtgärder för hållbar resursanvändning, teknik och naturvetenskap, samhälls-
vetenskap, mark- och vattenresurser, miljörätt, miljöekonomi och miljöpolitik.

Arena Innovativ teknik fokuserar på nydanande både när det gäller material-, produkt-, design-
och processaspekter i produktionskedjan. Den bärande tanken är en satsning på nyskapande
(innovativ) forskning och på skapande lärande.
Tanken med arenan är att hitta ett arbetssätt och en inriktning som lyfter fram de kreativa
aspekterna av tekniskt arbete. För att skapa okonventionella lösningar på problem kan man
exempelvis tänka sig att studenterna söker inspiration i teknikhistorien eller i naturen.
Några av de ämnesområden som arenan kommer att erbjuda är naturens teknik, teknik för sport
och friluftsliv, gröna (miljövänliga) material, processer och maskiner, datorsimulering och animering
för nya produkter och processer, fjärrstyrda robotar, rymdteknik och nanoteknik och mikrosystem.

Vi människor har behov av en mängd olika komponenter för att uppleva tillfredsställelse i våra liv.
Vänner och bekanta, bra relationer till dem som står oss nära, att ha ett arbete, en god fritid, ett gott
hem och en bra närmiljö är sådant som många säger är viktiga för att de ska må bra.
Men under en människas liv uppstår en rad olika situationer där våra förutsättningar balanseras med omgivningens krav, och de situationer som då uppstår får konsekvenser för olika personers hälsa och livskvalitet. I dessa situationer förenas ofta flera perspektiv; humanistiska, etiska, tekniska, ekonomiska och samhällsmässiga.
Arena Livsstil, hälsa, teknik har som mål att förena och kombinera alla dessa perspektiv i gränsöverskridande frågeställningar – något som bör ge intressanta bidrag till ny kunskap, både för samhället i stort och för oss som individer.
Ämnesområdena spänner över stora fält också i denna arena – byggd miljö, det goda arbetet, fritid
och turism i nordligt klimat, IT inom socialtjänst samt hälso- och sjukvård, välfärd och ekonomi samt skapande uttryck och hälsa är bara några exempel.

Upplysningar: Respektive arenas koordinatorer. För Jordens resurser Nils-Gustav Lundgren tel. 0920-919 54 eller Göran Westerström tel. 0920-914 95. För Innovativ teknik Lars Berglund tel. 0920-915 80, Johan Sterte 0920-723 14 eller Lars Stehn tel. 0920-919 76. För Livsstil, hälsa, teknik Cecilia Björklund tel. 0921-758 89, 070-676 78 89 eller Sven Knutsson tel. 0920-913 32, 070- 630 04 86.
Upplysningar kan också fås genom informatör Lena Edenbrink tel. 0920-916 22, 070-679 16 22 eller Lena.Edenbrink@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera