Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2001

Toppuniversitet möter näringslivet på Chalmers:Diskussioner för ett uthålligt samhälle

Alliance for Global Sustainability, fyra toppuniversitet i världen som samverkar kring kvalificerat miljöarbete, har den 17-19 oktober ett möte på Chalmers i Göteborg.

Tillsammans med svensk industri skall universiteten dryfta aktuella miljöfrågor. Man tar upp tre teman, livscykelanalyser, mobilitet – transporter, energi, tekniknätverk – samt metoder och verktyg för arbete med uthållig utveckling.

Det är det första mötet i sitt slag där samtliga AGS medlemmar träffar näringslivet för att diskutera dessa frågor. Svenskt näringsliv representeras bland annat av Volvo, SKF, SCA, ABB och Ericsson.

Den 17 oktober på eftermiddagen hålls ett inledande förmöte där man daterar upp sig på pågående projekt och diskuterar nya initiativ.

Den 18 oktober handlar huvudsakligen om mobilitet – hur transporterar vi människor och varor på ett miljövänligt sätt – och uthållig stadsutveckling. Här är det främst MIT, ETH och Tokyo som lägger fram rapporter och diskussionsunderlag. Under eftermiddagen den 18 kommer man att ha paneldiskussion och arbetsgrupper kring metoder, modeller verktyg och teknik för arbete med miljöfrågor både i forskning och i tillämpning i företagen.

Den 19 oktober kommer huvudsakligen att handla om livscykelanalyser och hur man kan använda sig av detta hjälpmedel i industrins miljöarbete. Professor Anne-Marie Tillman på Chalmers kommer att leda diskussionerna tillsammans med Roland Clift från University of Surrey, som är gästprofessor på Chalmers och ledamot av Royal Committee for Environmental Pollution i England.

Mötet äger rum i Lilla salen på Chalmers kårhus, Chalmersplatsen, Göteborg (entré från Aschebergsgatan) den 17 oktober kl 13.00 – 17.00, den 18 oktober kl 09.00 – 17.00 och den 19 oktober kl 09.00 – 15.00 med avslutande paneldiskussion som börjar kl 13.30.
Hela programmet finns på internet http://www.ags.chalmers.se/tech_programme.pdf

Alliance for Global Sustainability är en sammanslutning av från början de tre universiteten MIT i Boston, ETH i Zürich och University of Tokyo och sedan något år även Chalmers. Inom AGS stöder man forskning för att lösa några av de mest angelägna miljöproblemen i världen. Förutom ett 40-tal forskningsprojekt som rör vatten, energi, klimatförändringar, jordbruk och storstadsproblem är utbildning och näringslivssamverkan viktiga inslag i AGS verksamhet.
– Det som tilltalar mig är AGS tvärvetenskapliga och globala förhållningssätt. Frågorna som diskuteras är av betydelse för jordens hela befolkning, säger Margot Wallström, miljökommissionär i EU och ledamot av AGS rådgivande grupp

Ytterligare upplysningar:
Alexandra Priatna, tel: 031-772 4959, e-post: alexandra.priatna@ags.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera