Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 oktober 2001

Att sortera nerver

Med mikrokirurgiska metoder kan kirurgerna numera reparera t ex handskador mycket bättre än tidigare. Men nervtrådar som växer ut igen efter en skada hamnar inte alltid rätt. En känselnerv kanske växer fram till en muskel, vilket inte ger något resultat alls, eller också ger den fel signaler så att patienten rör vid något med pekfingret men känner beröringen i tummen.

Helena Jerregård vid Hälsouniversitetets avdelning för cellbiologi i Linköping har tagit sig an detta problem i sitt avhandlingsarbete. Hon har bland annat lyckats sortera upp nervtrådarna från en nerv där muskel- och känseltrådar legat om varandra.

– Jag har tillverkat en gel med ämnen från muskelvävnad och en annan gel med ämnen från hudvävnad. Gelerna har placerats i var sin gren av en Y-formad klyka. Sedan har jag fört in en avskuren nerv i Y-ets nedre, gemensamma del, förklarar hon.

Nervtrådar växer normalt tills de når sina målorgan: huden för de flesta känselnervers del, och musklerna för muskelnervernas del. Målorganen innehåller “lockämnen” som stimulerar nerverna att växa mot målet. På samma sätt visade sig gelerna kunna stimulera de hopsnodda nervtrådarna till att sortera sig och växa åt rätt håll.

I andra studier har Helena Jerregård undersökt vilka ämnen i vävnadsgelerna som stått för denna stimulans. Hon har studerat både s k neurotrofiner (som får nerverna att växa), celladhesionsmolekyler (som kopplar cellytorna mot varandra) och cytokiner (inflammationsfaktorer), och funnit verksamma ämnen inom alla tre grupperna.

Linköpingsforskarens studier har bedrivits inom ramarna för Forum Scientum, en tvärvetenskaplig forskarskola där naturvetare, medicinare och tekniker kan tackla olika sidor av gemensamma problem. Helena Jerregårds forskningspartner har varit fysikern Tobias Nyberg, som studerat möjligheterna att få uppsorterade nervtrådar att möta elektroder som kan vidarebefordra nervimpulser. Projektets slutvision är handproteser med känsel, där information från sensorer i de konstgjorda fingrarna skickas till elektroderna för vidare befordran till nerver i patientens handled.

Avhandlingen heter Factors influencing nerve growth in situ and in vitro. Disputationen äger rum den 5 november. Helena Jerregård träffas på tel 013-22 27 96 eller -27 34 69, e-post helje@ibk.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera